Azerbaijan journal of Educational studies

ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
» » Teaching of Chemistry and Biology / 1981 №1

Teaching of Chemistry and Biology / 1981 №1

21 October 2019, Monday
145
Table of contents

Sovet ikp XXVI qurultayi və onbirinci beşilliyin əzəmətli vəzifələri təlimin keyfiyyətini yüksəldən vasitədir
pp.3-7
Abstract HTML | Full PDF

Pedaqoji institutlarda qeyri-üzvi kimya kursunun tədrisində kommunist tərbiyyəsi
by: R.Əliyev, S.Şükürov; pp.8-15
Abstract HTML | Full PDF

Qabaqcıl iş təcrübəsinin öyrənilməsi və yayılması
by: T.Abdullayev; pp.15-21
Abstract HTML | Full PDF

Oksidləşmə-reduksiya reaksiyalarının texniki vəsaitlə mənimsədilməsi
by: Ş.Vəliyev; pp.21-23
Abstract HTML | Full PDF

"Atom özülü" anlayışı və kimyəvi elementlərin xassələrinin müəyyən edilməsində ondan isdifadə olunması
by: Z.Nuriyev; pp.23-26
Abstract HTML | Full PDF

Kimyadan bəzi tipik məsələlərin həllin üsulu
by: Q.Zülfüqarov; pp.26-29
Abstract HTML | Full PDF

Biologiya dərslərində təbiətin mühavizəsi və təbii ehtiyatlardan səmərəli isdifadə məsələlərinin öyrədilməsi təcrübəsindən
by: F.Hüseynov; pp.29-33
Abstract HTML | Full PDF

Botanika dərsliyindən isdifadə etməklə dərsdə şagirdlərin müstəqilliyininn inkişaf etdirilməsi
by: A.Boqoyavlenskaya; pp.33-36
Abstract HTML | Full PDF

VIII sinifdə "qan" mövzusunun kimya ilə əlaqəli tədrisinə dair
by: A.Məmmədovpp.36-39
Abstract HTML | Full PDF

Kökümsov, yumru və soganaq gövdələrin yerli materiallar əsasında tədrisinə dair
by: F.Babayev; pp.40-43
Abstract HTML | Full PDF

Botanikanın tədrisi prosesində cografi biliklərdən isdifadəyə dair
by: H.Bağırov; pp.43-48
Abstract HTML | Full PDF

Botanikanın tədrisində ekaloji anlayışların öyrədilməsinə dair
by: M.Həsənov, Z.Əliyev; pp.49-51
Abstract HTML | Full PDF

Nənə, ana və nəvənin müəllimi
pp.52-55
Abstract HTML | Full PDF

Kimyəvi elementlərin kəşvi və adlandırılması tarixindən
by: A.Xəlilov; pp.56-63
Abstract HTML | Full PDF

"Neft emalının texnologiyası"üzrə fakultativ məşgələlərihn təşkili
by: Ə.Əliyev; pp.64-68
Abstract HTML | Full PDF

Oxucu məktublarından
pp.69-72
Abstract HTML | Full PDF

Прокомментировать
reload, if the code cannot be seen