Azerbaijan journal of Educational studies

ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
» » Teaching of Chemistry and Biology / 1979 №3

Teaching of Chemistry and Biology / 1979 №3

21 October 2019, Monday
166
Table of contents

Dərslərdə xalq təsərrüfatının kimyalaşdırılması ideyalarının öyrədilməsinə dair
pp.3-10
Abstract HTML | Full PDF

Kimya dərslərində tədqiqatçılıq metodundan istifadə etməyin yolları
by: M.Quliyev; pp.11-17
Abstract HTML | Full PDF

Hidrogen atomunun elektron quruluşunun öyrədilməsinə aid metod
by: A.Muxtarovapp.18-19
Abstract HTML | Full PDF

Kimyadan yoxlama yazı işlərinin təxmini variantları
by: V.Salmanov; pp.20-26
Abstract HTML | Full PDF

Kənd məktəbi şəraitində kimyadan praktik işlərin təşkili təcrübəsindən
by: M.İsgəndərov, Z.Əliyev; pp.27-33
Abstract HTML | Full PDF

Kimya dərslərində şagirdlərin kitab üzərində müstəqil işlərinin təşkili təcrübəsindən
by: A.Manafov; pp.34-37
Abstract HTML | Full PDF

Üzvi kimyanın tədrisində liflərə aid materialların öyrədilməsi
by: R.Hüseynov, O.Məmmədov, N.Allahverdiyeva; pp.38-43
Abstract HTML | Full PDF

Kimya terminlərinin təkmilləşdirilməsi haqqında bəzi qeydlər
by: R.Əliyev; pp.44-52
Abstract HTML | Full PDF

Botanika dərslərində şagirdlərin kənd təsərrüfatı üzrə əməyə hazırlanması
by: İ.Mayılov, Z.Əsədova; pp.53-60
Abstract HTML | Full PDF

Biologiya tədrisinin SSRİ-nin yeni konstitusiyası ilə əlaqələndirilməsinə dair
by: N.Qədirov; pp.61-64
Abstract HTML | Full PDF

Herbari düzəltmək qaydalarının öyrədilməsi təcrübəsindən
by: Z.Aslanov; pp.65-67
Abstract HTML | Full PDF

“İbtidailər tipi” bəhsinin tədrisi haqqında 
by: C.Sailov, R.Sadıqov; pp.68-72
Abstract HTML | Full PDF

Прокомментировать
reload, if the code cannot be seen