Azerbaijan journal of Educational studies

ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
» » Teaching of Chemistry and Biology / 1978 №2

Teaching of Chemistry and Biology / 1978 №2

21 October 2019, Monday
169
Table of contents

Partiya və hökumətimizin gənc nəslin təlim-tərbiyə işinə qayğısı
pp.3-10
Abstract HTML | Full PDF

Məktəb kimya kursunda valentlik və oksidləşmə dərəcəsi anlayışlarının öyrədilməsinə dair
by: B.Mərdahayev, A.Xəlilov; pp.11-17
Abstract HTML | Full PDF

Kimyanın tədrisində evristik müsahibədən istifadə təcrübəsindən
by: T.Tağıyev; pp.18-20
Abstract HTML | Full PDF

Ümumtəhsil məktəblərində kimyadan proqram materiallarının planlaşdırılması
pp.21-36
Abstract HTML | Full PDF

Kəndli gənclər məktəblərində kimyadan ümumiləşdirici dərslərin təşkili
by: M.İsgəndərov; pp.37-41
Abstract HTML | Full PDF

Kimyanın tədrisində tədqiqatçılıq üsulundan istifadə
by: M.Niyazov; pp.42-45
Abstract HTML | Full PDF

Kimyanın tədrisində fərdi yanaşmaya dair
by: M.Fərəcov, K.Kərimov; pp.46-49
Abstract HTML | Full PDF

Kimya təmayüllü siniflərdə “Kimyəvi rabitələrin vəhdəti və qarşılıqlı əlaqəsi” mövzusunun tədrisi təcrübəsindən
by: A.Əliyev; pp.50-53
Abstract HTML | Full PDF

Biologiya dərslərində təlimin əyani metodlarından istifadənin imkanları
by: Ə.Hüseynov; pp.54-60
Abstract HTML | Full PDF

Zoologiya dərslərində təkamül məsələlərinin öyrənilməsinə dair
by: Z.Əliyev, V.Hacıyev; pp.61-64
Abstract HTML | Full PDF

Biologiyanın tədrisində müqayisədən istifadə təcrübəsindən
by: S.Məmmədbəyova; pp.65-68
Abstract HTML | Full PDF

Təbiətşünaslıq elmlərinin əlaqəsinə dair
by: T.Qazıyev, R.Mustafayev, Ş.M.Nəbiyev; pp.69-72
Abstract HTML | Full PDF

Təlimdə emosional təsirlərdən istifadə təcrübəsindən 
by: A.Tağıyev; pp.73-76
Abstract HTML | Full PDF

“Bitkilərin çoxalması” mövzusunun tədrisində bəzi əlavə məlumatların verilməsi
by: N.Babayev; pp.77-80
Abstract HTML | Full PDF

Прокомментировать
reload, if the code cannot be seen