Azerbaijan journal of Educational studies

ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
» » Teaching of Chemistry and Biology / 1978 №1

Teaching of Chemistry and Biology / 1978 №1

21 October 2019, Monday
183
Table of contents

Cari ildə “Kimya və biologiya tədrisi” məcmuəsində çap edilməsi nəzərdə tutulan əsas mövzular
pp.3-4
Abstract HTML | Full PDF

Kimya tədrisi prosesində tətbiq edilən müasir təlim üsulları
by: R.Əliyev, R.Babayev; pp.5-17
Abstract HTML | Full PDF

Kimya fənninin tədrisində şagirdlərin müstəqilliyinin inkişaf etdirilməsi təcrübəsindən
by: M.Salamov; pp.18-22
Abstract HTML | Full PDF

VII sinifdə kimyadan labaratoriya işlərinin təşkili və keçirilməsi
by: Z.Bayramov; pp.23-25
Abstract HTML | Full PDF

Kimyadan yoxlama yazı işlərinin  təxmini variantları
by: V.Salamov; pp.26-34
Abstract HTML | Full PDF

Bacarıqlı metodist
pp.35-37
Abstract HTML | Full PDF

Kimya dərslərində şagirdlərə müstəqil bilik əldə etmək vərdişlərinin aşılanması yolları
by: İ.Həsənov; pp.38-41
Abstract HTML | Full PDF

“Azotun xassələri və hidrogenli birləşmələri” mövzularının tədrisi təcrübəsindən
by: A.İmaməliyev; pp.42-45
Abstract HTML | Full PDF

Biologiya dərslərində tədris televiziya verilişlərindən istifadə
by: A.Salamov; pp.46-52
Abstract HTML | Full PDF

İnsan anatomiya, fiziologiya və gigiyenası  kursu üzrə “Enerji və maddələr mübadiləsi” mövzusunun tədrisinə dair
by: R.Qafarova, M.Qarayev; pp.53-57
Abstract HTML | Full PDF

Biologiya kabineti və tədris-təcrübə sahəsində işin düzgün təşkilinin şagirdlərin müstəqil bilik əldə etmələrinə təsiri 
by: A.Səmədov; pp.58-61
Abstract HTML | Full PDF

Ümumiləşdirici dərslərin təşkili və aparılması
by: T.Əbdülkərimov, Z.Sayılova; pp.62-67
Abstract HTML | Full PDF

Şagird eksperimentinin düzgün təşkilinin biologiya dərslərinin keyfiyyətinə təsiri
by: H.Quliyev; pp.68-70
Abstract HTML | Full PDF

Məktəbdə “Təbiəti mühafizə” işinin təşkili təcrübəsindən
by: S.Baxşiyev; pp.71-73
Abstract HTML | Full PDF

Biologiya dərslərində fiziki mühakimə 
by: P.Paşayev; pp.74-77
Abstract HTML | Full PDF

Biologiyanın tədrisində müqayisədən istifadə təcrübəsindən
by: H.Məmmədov; pp.78-80
Abstract HTML | Full PDF

Прокомментировать
reload, if the code cannot be seen