Azerbaijan journal of Educational studies

ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
» » Teaching of Chemistry and Biology / 1977 №2

Teaching of Chemistry and Biology / 1977 №2

21 October 2019, Monday
180
Table of contents

Təlim-tərbiyə prosesinin vəhdəti
pp.3-7
Abstract HTML | Full PDF

Kimya bölməsinin işi haqqında
by: R.Əliyev; pp.8-16
Abstract HTML | Full PDF

Kimyanın öyrənilməsi prosesində şagirdlərin müstəqilliyinin inkişaf etdirilməsi
by: O.Seçina; pp.17-21
Abstract HTML | Full PDF

Kimya tədrisində şagirdlərin respublikamızın təbii sərvətləri ilə tanış edilməsi
by: Ə.Xəlilov, Ş.Qasımova; pp.22-31
Abstract HTML | Full PDF

Üzvi kimyanın yaranması və inkişafı 
by: R.Əliyev; pp.32-43
Abstract HTML | Full PDF

Termokimya, kimyəvi reaksiyaların sürəti və kimyəvi tarazlıga aid tipik məsələlərin həlli
by: B.Mardaxayev; pp.44-56
Abstract HTML | Full PDF

Kimya dərslərində şagirdlərin fəallaşdırılması təcrübəsindən
by: O.Babaşov; pp.57-59
Abstract HTML | Full PDF

Biologiya dərslərində fənlərarası əlaqənin yaradılması
by: S.Zlotina; pp.60-65
Abstract HTML | Full PDF

Biologiya dərslərində proqramlaşdırılmış təlim elementlərindən isdifadə təcrübəsindən
by: O.Zubova; pp.66-71
Abstract HTML | Full PDF

"Torpaq" mövzusu üzrə təcrübələri necə təşkil etməli
by: A.Hacıyeva; pp.72-74
Abstract HTML | Full PDF

Biologiyanın tədrisi prosesində şagirdlərin fəallıgının təşkili təcrübəsindən 
by: R.İsmayılovapp.75-78
Abstract HTML | Full PDF

Kalsium və nüvə sintezi
pp.79-80
Abstract HTML | Full PDF

Прокомментировать
reload, if the code cannot be seen