Azerbaijan journal of Educational studies

ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
» » Teaching of Chemistry and Biology / 1977 №1

Teaching of Chemistry and Biology / 1977 №1

21 October 2019, Monday
186
Table of contents

Müasir dərs
pp.3-9
Abstract HTML | Full PDF

"Alüminium " və "Dəmir" mövzularının yerli istehsalatla əlaqəli tədrisinə dair
by: N.Qarayev; pp.10-14
Abstract HTML | Full PDF

Fakultativ məşgələlərdə "Metalla haqqında ümumi məlumat" mövzusunun öyrədilməsi
by: R.Babayev; pp.15-26
Abstract HTML | Full PDF

Kimyanın başqa fənlərlə fənlərarası əlaqəsi
by: A.Koltakova; pp.27-32
Abstract HTML | Full PDF

Rus elminin bahadırı
by: R.Əliyev; pp.33-43
Abstract HTML | Full PDF

Biliyin hesaba alınması və qiymətləndirilməsində perfokartdan isdifadə yolları
by: Ş.Səmədzadə; pp.44-47
Abstract HTML | Full PDF

"İnsanın anatomiyası, fiziologiyası və gigiyenası" fənninin tədrisində radiobioloji məlumatın verilməsinə dair
by: M.Nəsibov; pp.48-51
Abstract HTML | Full PDF

Biologiya dərslərində şagirdlərin biliyinin yoxlanılmasında kartoçkadan isdifadə
by: T.Tağıyev; pp.52-53
Abstract HTML | Full PDF

Biologiya dərslərində təlimin texniki vasitələrindən isdifadə yolları
by: A.Salahov; pp.54-63
Abstract HTML | Full PDF

Biologiyadan təbiətə ekskursiyaların təşkili təcrübəsindən 
by: H.Qədirov; pp.64-67
Abstract HTML | Full PDF

Biologiya dərslərində elmi-ateizm tərbiyəsinin aşılanmasına dair
by: M.Almazov; pp.68-70
Abstract HTML | Full PDF

20 illik həyat yolu
pp.71-80
Abstract HTML | Full PDF

Прокомментировать
reload, if the code cannot be seen