Azerbaijan journal of Educational studies

ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
» » Teaching of Chemistry and Biology / 1976 №2

Teaching of Chemistry and Biology / 1976 №2

21 October 2019, Monday
173
Table of contents

Kommunizm qurucugulunun yeni mühüm mərhələsi ilə əlaqədar kimya və biologiya müəllimlərinin vəzifələri
pp.3-7
Abstract HTML | Full PDF

Respublika müəllimlərinin elmi-praktik konfransı
pp.8-12
Abstract HTML | Full PDF

Kimyanın tədrisi prosesində şagirdlərin tədqiqatçılıq qabiliyyətlərinin inkişaf etdirilməsi
by: M.Salamov; pp.12-15
Abstract HTML | Full PDF

Təbiətşünaslıgın tədrisi prosesində təbiət qanunauygunluqlarının öyrədilməsi yolları
by: T.Əbdülkərimov; pp. 16-22
Abstract HTML | Full PDF

Kimya dərslərində sürət-1 əks əlaqə adlı əyani vəsaitin tətbiqi
by: M.Vəzirov; pp. 23-27
Abstract HTML | Full PDF

Biologiya dərslərində texniki vasitələrdən istifadə
byQ.Fokinpp. 28-32
Abstract HTML | Full PDF

Biologiyanın tədrisi prosesində müşahidənin təşkili və aparılması
 by: F.Musayeva; pp. 33-35
Abstract HTML | Full PDF

X sinifdə kimya dərslərinin biologiya ilə əlaqələndirilməsi
by: H.Ağakişiyev; pp. 32-42
Abstract HTML | Full PDF

"Kimya kənd təsərrüfatında" fakultativ məşgələdə giriş və torpagın çöl şəraitində tədqiqi mövzularının tədrisi
by: N.Hacıyev; pp. 42-51
Abstract HTML | Full PDF

Biologiya dərslərində texniki təlim vasitələrindən isdifadə olunması təcrübəsindən
by: H.Qədirov; pp.51-52
Abstract HTML | Full PDF

Qurbaganın anatomik quruluşunun öyrənilməsinə dair labaratoriya məşgələsinin aparılması
by: Y.Əlihüseynov; pp. 53-55
Abstract HTML | Full PDF

IX sinifdə kimyadan bəzi praktiki məşgələlərin təşkili və keçirilməsi
by: R.Əliyev; pp. 55-65
Abstract HTML | Full PDF

İngibatorların xassələri və onlardan isdifadə
by: R.Hüseynov, L.Quliyeva, A.Seyidova; pp. 66-69
Abstract HTML | Full PDF

Dərisitikanlılar tipinin tədrisi təcrübəsindən
by: R.Cəfərov; pp. 70-71
Abstract HTML | Full PDF

Məqalə müəlliflərinin nəzərinə
pp.72-75
Abstract HTML | Full PDF

Прокомментировать
reload, if the code cannot be seen