Azerbaijan journal of Educational studies

ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
» » Teaching of Chemistry and Biology / 1976 №1

Teaching of Chemistry and Biology / 1976 №1

21 October 2019, Monday
195
Table of contents

Azərbaycan SSR maarif nazirliyi kollegiyasının qərarı №68
pp.3-7
Abstract HTML | Full PDF

Kənd məktəblərində kimya tədrisinin bəzi xüsusiyyətləri
pp.8-17
Abstract HTML | Full PDF

Kimyadan proqram materialının planlaşdırılması
by: E.Abdullayev; pp.18-25
Abstract HTML | Full PDF

Xrom mövzusunun tədrisi üsulu
by: A.Qəmbərov; pp.26-33
Abstract HTML | Full PDF

Fakultativ məşgələlərdə şagirdlərin elektronların təbiəti, kimyəvi rabitənin tipləri,elektromənfilik və oksidləşmə dərəcəsi ilə tanış edilməsi
by: R.Babayev; pp.34-43
Abstract HTML | Full PDF

Elektrolitik dissosiasiya nəzəriyyəsi bəhsinin tədrisində fəndaxili və fənlərarası əlaqəyə dair
by: M.Fərəcov; pp.44-50
Abstract HTML | Full PDF

İnsan genetikasının öyrənilməsinə dair
by: H.Fərzəlibəyli; pp.51-61
Abstract HTML | Full PDF

Mamırlar mövzusunun yerli materiallarla əlaqədar tədrisinə dair
by: F.Babayev; pp.62-63
Abstract HTML | Full PDF

Su orqanizmlərinin həyat-fəaliyyətində kimyəvi birləşmələrin rolu
by: Ə.Xəlilov, R.Əliyev; pp.64-72
Abstract HTML | Full PDF

V respublika biologiya olimpiadasının nəticələri
by: Ə.Salahov, Ə.Hüseynov; pp.73-78
Abstract HTML | Full PDF

Bunları bilmək maraqlıdır
pp.79-80
Abstract HTML | Full PDF

Прокомментировать
reload, if the code cannot be seen