Azerbaijan journal of Educational studies

ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
» » Teaching of Chemistry and Biology / 1975 №1

Teaching of Chemistry and Biology / 1975 №1

21 October 2019, Monday
156
Table of contents

Məktəb haqqındakı son qərarlar və qanunla əlaqədar olaraq kimya və biologiya müəllimlərinin qarşısında duran əsas vəzifələr
pp.3-11
Abstract HTML | Full PDF

Superfosfat gübrəsi mövzusunun yerli istehsalatla əlaqəsi tədrisi
by: N.Qarayev; pp.12-17
Abstract HTML | Full PDF

Turşu və əsaslar haqqında müasir nəzəriyyələr
by: R.Əliyev, Ə.Qurbanov, H.Əsgərov; pp.18-38
Abstract HTML | Full PDF

Kimya dərslərində şagirdlərə elmi-ateizm tərbiyəsinin aşılanması təcrübəsindən
by: A.Zeynalov; pp.39-41
Abstract HTML | Full PDF

Məktəbli kimyaçıların respublika yarışı qarşısında 
by: V.Salmanov; pp.42-45
Abstract HTML | Full PDF

Respublikamızın məktəblərində biologiya fənlərinin tədrisi vəziyyəti
by: Ə.İmaməliyev; pp.46-52
Abstract HTML | Full PDF

Dihibrid çarpazlaşdırma və genlərin qarşılıqlı təsirində əlamətlərin irsiliyi və onlara aid məsələlərin həlli
by: M.Axundov, A.İsmayılov; pp.53-65
Abstract HTML | Full PDF

Botanikadan yeni biliyin verilməsində müşahidələrin təşkili və aparılması təcrübəsindən
by: F.Musayeva; pp.66-70
Abstract HTML | Full PDF

Biologiya dərnəyində su orqanizmlərinin öyrədilməsi yolları 
by: Ə.Xəlilov; pp.71-73
Abstract HTML | Full PDF

Azərbaycan-Ermənistan məktəbləri arasında qardaşlıq əlaqələri
pp.74-78
Abstract HTML | Full PDF

Uşaq vəhşi heyvanlar içərisində 
by: B.Fəbri; pp.79-80
Abstract HTML | Full PDF

Прокомментировать
reload, if the code cannot be seen