Azerbaijan journal of Educational studies

ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
» » Teaching of Chemistry and Biology / 1973 №2

Teaching of Chemistry and Biology / 1973 №2

21 October 2019, Monday
165
Table of contents

Yeni proqramla əlaqədar IX sinifdə kimya tədrisi haqqında bəzi qeydlər
pp.3-8
Abstract HTML | Full PDF

Yeddinci sinfin kimya kursunda bəzi nəzəri məsələlərin tədrisinə dair
by: M.Niyazov; pp.9-13
Abstract HTML | Full PDF

Kimya dərslərində bəzi didaktik priyomlardan isdifadə edilməsinə dair
by: R.Əliyev; pp.14-38
Abstract HTML | Full PDF

Səkkizinci sinifdə kimya dərslərinin biologioya ilə əlaqələndirilməsi
by: H.Ağakişiyev; pp.39-46
Abstract HTML | Full PDF

VIII sinifdə kimya dərslərində şagirdlərdə dialektik materializm dünyagörüşü tərbiyəsi
by: N.Abdurzayev; pp.47-53
Abstract HTML | Full PDF

Biologiya dərslərində şagirdlərə "kosmik biologiya" elementlərinin aşılanması
by: Ə.Hüseynov; pp.54-59
Abstract HTML | Full PDF

Şagirdlərdə ateist baxış və əqidənin formalaşdırılmasında botanika fənninin rolu
by: H.Novruzov; pp.59-62
Abstract HTML | Full PDF

Canlı labaratoriya
by: K.Kərimov; pp.63-64
Abstract HTML | Full PDF

Botanika dərslərində ölkəşünaslıq materiallarından isdifadə edilməsinə dair
by: Ə.Salahov; pp.65-70
Abstract HTML | Full PDF

Botanika və zoologiya dərslərində şagirdlərin peşə seçməyə istiqamətləndirilməsi
by: İ.Mayılov; pp.71-75
Abstract HTML | Full PDF

Qabaqcıl müəllimlərimiz 
by: S.Səfərov; pp.76-77
Abstract HTML | Full PDF

Bunları bilmək maraqlıdır
pp.78-80
Abstract HTML | Full PDF

Прокомментировать
reload, if the code cannot be seen