Azerbaijan journal of Educational studies

ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
» » Teaching of Chemistry and Biology / 1973 №1

Teaching of Chemistry and Biology / 1973 №1

21 October 2019, Monday
177
Table of contents

Respublikanın ümumtəhsil məktəblərində kimyanın tədrisi vəziyyəti və şagirdlərin bilik keyfiyyəti haqqında
PP.3-12
Abstract HTML | Full PDF

Azərbaycan SSR maarif nazirliyində 
PP.13-19
Abstract HTML | Full PDF

Kimyaçı metodistlərin ali məclisi
PP.20-24
Abstract HTML | Full PDF

Müasir kimya dərslərinə verilən tələblər haqqında
by: R.Əliyev; pp.25-42
Abstract HTML | Full PDF

VII-VIII siniflərdə kimyadan yeni proqramın tətbiqi təcrübəsindən
by: R.Babayev, M.Fərəcov; pp.43-47
Abstract HTML | Full PDF

Kimyəvi-fiziki xarakterli tipik məsələlərin tərtibi və həlli üsulu 
by: V.Salmanov; pp.48-53
Abstract HTML | Full PDF

"Üzvi aləmin inkişafı" fəslinin tədrisinə dair
by: H.Fərzəlibəyli; pp.54-68
Abstract HTML | Full PDF

Botanikadan şagirdlərin biliyinin yoxlanılması və qiymətləndirilməsi
by: F.Əliyev; pp.69-72
Abstract HTML | Full PDF

Təlimin bəzi texniki vasitələrinin hazırlanması və onlardan isdifadə olunması
by: O.Moiseyev; pp.73-78
Abstract HTML | Full PDF

Şaxt kino qurgusu
byV.Markin; pp.79-80
Abstract HTML | Full PDF

Прокомментировать
reload, if the code cannot be seen