Azerbaijan journal of Educational studies

ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
» » Teaching of Chemistry and Biology / 1968 №2

Teaching of Chemistry and Biology / 1968 №2

21 October 2019, Monday
182
Table of contents

Kimyadan xüsusi fakültativ kursların proqramları
pp.3-13
Abstract HTML | Full PDF

Dərnək məşgələlərində kimyanın fizika ilə əlaqələndirilməsi
by: B.Həsənov; pp.14-23 
Abstract HTML | Full PDF

Təsirsiz qazlar və onların birləşmələri
by: R.Əliyev, S.Şükürov; pp.24-30
Abstract HTML | Full PDF

Duzların hidrolizini öyrətmək təcrübəsindən
by: A.Qaşaulik; pp.31-36
Abstract HTML | Full PDF

Ümumi biologiyadan "Genetika və seleksiya əsasları" fəslinin tədrisi üsulu
by: M.Axundov; pp.37-65
Abstract HTML | Full PDF

Sitokininlər və onların bitki orqanizmində zülal sintezinə təsiri
by: Y.Əhmədov; pp.66-70
Abstract HTML | Full PDF

Ümumi biologiya dərslərində şagirdlərdə sovet vətənpərvərliyi tərb iyəsi təcrübəsindən
by: İ.Həsənov, F.İsmayılov; pp.71-80
Abstract HTML | Full PDF

Прокомментировать
reload, if the code cannot be seen