Azerbaijan journal of Educational studies

ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
» » Teaching of Chemistry and Biology / 1965 №1

Teaching of Chemistry and Biology / 1965 №1

21 October 2019, Monday
158
Table of contents

Kimya və biologiya tədrisini bu günün təlabatı səviyyəsinə qaldırmalı
pp.3-13
Abstract HTML | Full PDF

Hidrogen gösdericisi ilə şagirdlərin tanış edilməsi haqqında
by: Ə.Əbdürrəhimov; pp.14-25
Abstract HTML | Full PDF

Kimya dərslərində Sov.İKP MK-nın dekabr və fevral plenumları materiallarından isdifadə edirəm
by: B.Seyfullayev; pp.26-29
Abstract HTML | Full PDF

Sual və məsələlər həlli kimyadan biliyin meyarıdır
by: B.Zaxarov; pp.30-35
Abstract HTML | Full PDF

Şagirdlərə kənd təsərrüfatı təcrübəçiliyinə dair vərdişlərin aşılanması
by: N.Babayev; pp.36-45
Abstract HTML | Full PDF

İbtidailəri necə tədris edirəm
by: Ə.Quliyev; pp.46-51
Abstract HTML | Full PDF

Zoologiyadan müşahidəçiliyi necə istiqamətləndiririk
by: Ə.Qənbərli; pp.52-57
Abstract HTML | Full PDF

Biologiyadan istehsalat ekskursiyası dərsinin təşkili və keçilməsi təcrübəsindən 
by: İ.Seyidov; pp.58-65
Abstract HTML | Full PDF

Gənc təbiyyatçılar dərnəyinin işi haqqında
by: R.Ayriyeva; pp.66-73
Abstract HTML | Full PDF

İstehsalat təlimi verən kənd məktəblərində botanika,kimya, ümumi biologiya və peşə təlimi fənləri arasında
əlaqə yaratmaq təcrübəsindən
by: K.Əliyev; pp.74-77
Abstract HTML | Full PDF

Hüceyrə-həyatdır
by: L.Jinkin; pp.78-84
Abstract HTML | Full PDF

Прокомментировать
reload, if the code cannot be seen