Azerbaijan journal of Educational studies

ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
» » Teaching of Chemistry and Biology / 1964 №2

Teaching of Chemistry and Biology / 1964 №2

21 October 2019, Monday
193
Table of contents

Azərbaycanda kimyanın inkişafına rus alimlərinin təsiri
by: Ə.Məmmədov, R.Mustafayev; pp.3-9
Abstract HTML | Full PDF

Azərbaycanda təbiət elmlərinin inkişafında rus qabaqcıl elminin rolu
by: Q.Əliyev; pp.10-19
Abstract HTML | Full PDF

VIII sinifdə "Mineral gübrələr"mövzusunun tədrisini Sov.İKP MK-nın dekabr və fevral plenumlarının qərarları ilə əlaqələndirmək təcrübəsindən 
by: A.Məmmədov; pp.20-27
Abstract HTML | Full PDF

VII sinifdə valentliyə əsasən kimyəvi formulların düzəldilməsini necə öyrədirəm
by: M.Muxtarov; pp.27-28
Abstract HTML | Full PDF

Kimya dərslərində şagirdlərin müstəqil işlərinin təşkili
by: O.Əliyev; pp.29-31
Abstract HTML | Full PDF

Kimya dərslərində dekabr plenumunun qərarlarını şagirdlərə çatdırıram
by: H.Həsənov; pp.32-34
Abstract HTML | Full PDF

Axşam(növbəli) orta ümumtəhsil məktəblərinin kimya müəllimləri istehsalat sahələrini öyrənməlidirlər
by: Y.İsmayılov; pp.33-47
Abstract HTML | Full PDF

Alimlərimizin nailiyyətlərindən məktəblərdə isdifadə edilməsinə dair
by: Ə.Xəlilov; pp.48-56
Abstract HTML | Full PDF

"İ.V.Miçurin təlimi" mövzusu üzrə orta məktəbdə çoxillik təcrübələrin qoyuluşu
pp.57-60
Abstract HTML | Full PDF

Şagirdlərin kənd təsərrüfat əməyinə cəlb edilməsi təcrübəsindən
by: X.Fətəliyev; pp.61-65
Abstract HTML | Full PDF

Bitkiçilik sahəsində çöl təcrübələrinin aparılmasına dair metodik qeydlər
by: Z.Əmirov; pp.66-72
Abstract HTML | Full PDF

Zoologiyadan "Məməlilər sinfi" mövzusunun həyat və istehsalatla əlaqəli öyrədilməsinə dair
by: A.Salahov; pp.73-80
Abstract HTML | Full PDF

Прокомментировать
reload, if the code cannot be seen