Azerbaijan journal of Educational studies

ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
» » Teaching of Chemistry and Biology / 1963 №1

Teaching of Chemistry and Biology / 1963 №1

21 October 2019, Monday
178
Table of contents

VIII sinifdə "Karbonun oksigenli birləşmələri"mövzusunu necə tədris edirəm
by: Y.Abasəliyev; pp.3-11
Abstract HTML | Full PDF

"Metallar"mövzusunun tədrisinə dair
by: R.Əliyev; pp.12-23
Abstract HTML | Full PDF

Kimyadan kamal attestatı imtahanlarına mütəşəkkil hazırlaşmalı və onu səmərəli keçirməli
by: E.Abdullayev; pp.24-29
Abstract HTML | Full PDF

Biologiya müəllimlərinin mühüm vəzifələri
pp.30-36
Abstract HTML | Full PDF

Kənd təsərrüfatı bitkilərinin irsiyyətini müəyyən istiqamətdə dəyişdirməyin nəzəri əsasları
by: T.Lysenko; pp.37-67
Abstract HTML | Full PDF

"Bitki canlı orqanizmdir"mövzusu keçiləndə şagirdlərdə müstəqil təcrübə vərdişləri yaradılması yolları
by: Ə.Hacıyev; pp.67-74
Abstract HTML | Full PDF

Прокомментировать
reload, if the code cannot be seen