Azerbaijan journal of Educational studies

ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
» » Teaching of Chemistry and Biology / 1960 №2

Teaching of Chemistry and Biology / 1960 №2

21 October 2019, Monday
156
Table of contents

Orta məktəbin kimya kursunda "Sintez"anlayışının öyrənilməsi və sintez ilə əlaqədar mövzuların tədrisi üsulu
by: Ə.Əbdürrəhimov; pp.3-20
Abstract HTML | Full PDF

Kimyadan geri qalan şagirdlərlə işləmək təcrübəsindən
by: Y.Abasəliyev; pp.21-31
Abstract HTML | Full PDF

Kimyanın tədrisində müsahibə üsulunun tətbiq edilməsi təcrübəsindən
by: R.Yusifov; pp.32-37
Abstract HTML | Full PDF

Kimyanın kənd təsərrüfatında rolunu öyrənmək üçün əyani vəsaitin hazırlanması
by: K.Kazımov; pp.38-45
Abstract HTML | Full PDF

1960-cı ildə kimya tarixindən mühüm yubiley və yaddaş günləri
pp.46-47
Abstract HTML | Full PDF

Orta məktəbin zoologiya kursunda suda-quruda yaşayanlar və sürünənləri öyrənərkən ölkəşünaslıq materiallarından isdifadə olunması
by: M.Qazançiyan; pp.48-55
Abstract HTML | Full PDF

Həzm üzvlərinin yaş xüsusiyyətləri və müxtəlif yaşlarda qida rejiminə dair
by: K.Hacıyev; pp.56-64
Abstract HTML | Full PDF

Bakterial və üzvi-mineral gübrələrin məhsula təsirini aydınlaşdıran təcrübələr
by: P.Fyodorov; pp.65-74
Abstract HTML | Full PDF

Yeni kompleks mikrogübrənin üzüm məhsuluna təsiri
by:Ş.Tağıyev; pp.75-76
Abstract HTML | Full PDF

Arıçılıgın yem mənbəyinə dair qiymətli kitab
by: R.İbrahimov; pp.77-80
Abstract HTML | Full PDF

Azərbaycan orta məktəblərində kimyadan proqram materiallarının keçilməsinə dair metodik gösderiş
pp.81-89
Abstract HTML | Full PDF

Прокомментировать
reload, if the code cannot be seen