Azerbaijan journal of Educational studies

ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
» » Teaching of Chemistry and Biology / 1958 №2

Teaching of Chemistry and Biology / 1958 №2

21 October 2019, Monday
181
Table of contents

Qırx ildə SSRİ-də qeyri-üzvi kimyanın nailiyyətləri
by: V.İ.Spitsin; pp.3-21
Abstract HTML | Full PDF

Orta məktəbdə kimya tədrisində tətbiq olunan yeni cihaz və təcrübələr
by: Arif Ağayev; pp.22-33
Abstract HTML | Full PDF

Kimyadan şagird dəftərlərində qeydlər aparılması
by: M.i.Abramov; pp.34-41
Abstract HTML | Full PDF

VIII-IX siniflərdə kimyadan istehsalat xarakterli məsələlərin həlli haqqında
by: Ə.Əbdürrəhimov; pp.42-55
Abstract HTML | Full PDF

İ.V.Miçurin və onun təlimi haqqında yeni məlumat
by: İ.P.Prezent; pp.56-68
Abstract HTML | Full PDF

Bir növün başqa növdən əmələ gəlməsi haqqında mübahisələrə dair
by: A.Sadıqov; pp.69-79
Abstract HTML | Full PDF

Respublikanın təbii sərvətlərinin qorunub saxlanılmasında xalq maarif işçilərinin vəzifələri
by: A.İmaməliyev; pp.80-86
Abstract HTML | Full PDF

Zoologiya kursunda "Quşlar sinfi" mövzusunu keçərkən ölkəşünaslıq materiallarından istifadə etməli
by: İ.K.Qazançiyan; pp.87-96
Abstract HTML | Full PDF

Прокомментировать
reload, if the code cannot be seen