Azerbaijan journal of Educational studies

ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
» » Teaching of Chemistry and Biology / 1958 №1

Teaching of Chemistry and Biology / 1958 №1

21 October 2019, Monday
192
Table of contents

Sov.İKP mərkəzi komitəsinin may plenumunun qərarı və kimya müəllimlərinin vəzifələri
by: Ş.Məmmədov, Ə.Əbdürrəhimov; pp.3-15
Abstract HTML | Full PDF

Orta məktəbdə kimyadan praktik məşgələlər haqqında
by: E.Abdullayev; pp.16-23
Abstract HTML | Full PDF

Buruq sularından brom istehsalının tədrisinə dair
by: R.Əliyev; pp.24-31
Abstract HTML | Full PDF

Aktivləşdirilmiş gil bertole duzunun parçalanmasında katalizator rolu oynayır
by: İ.Qəribov, Ə.Məmmədov; pp.32-33
Abstract HTML | Full PDF

1957-58-ci dərs ilində kimyadan kamal attestatı imtahanı haqqında
pp.34-36
Abstract HTML | Full PDF

1958-ci ildə kimya tarixindən mühüm yubiley və yaddaş günləri
pp.37-39
Abstract HTML | Full PDF

Zoologiyadan ibtidailərin öyrənilməsinə dair
by: A.Salahov; pp.40-49
Abstract HTML | Full PDF

Qan dövranı bəhsinə aid təcrübələrin hazırlanması üsulu
by: M.Həsənzadə; pp.50-60
Abstract HTML | Full PDF

VI sinif botanika kursu üzrə təşkil olunan dərnək məşgələləri və ictimai-faydalı əmək prosesində kənd təsərrüfat bitkilərinin öyrənilməsi təcrübəsindən
by: İ.Mayılov; pp.61-72
Abstract HTML | Full PDF

Gübrələrlə məktəbyanı sahədə təcrübə aparmaq qaydaları haqqında
by: Z.Möhsümov; pp.73-79
Abstract HTML | Full PDF

Botanika dərslərində otaq bitkilərindən isdifadə olunması və bu bitkilərin çoxaldılması
by: T.Rəhimbəyova; pp.80-91
Abstract HTML | Full PDF

Məktəbin kolxozla əlaqəsi təcrübəsindən
by: N.Cəfərov; pp.92-94
Abstract HTML | Full PDF

Прокомментировать
reload, if the code cannot be seen