Azerbaijan journal of Educational studies

ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
» » Physical Education at School / 1987 №5

Physical Education at School / 1987 №5

17 October 2019, Thursday
177
Table of contents

Şanlı  70 il
pp.2-3
Abstract HTML | Full PDF

Mütəhərrik tənəffüslər
by: Valeh Əliquliyev; pp.4-9
Abstract HTML | Full PDF

İbtidai hərbi hazırlıq məşğələlərində hərbi məzmunlu fizika çalışmalarından istifadə
by: Şahin Tağıyev; pp.9-13
Abstract HTML | Full PDF

Şagirdlərin xüsusu hərəki hazırlığına dair
by: Elnarə Məmmədova; pp.13-15
Abstract HTML | Full PDF

İdman oyunları və mənəvi kamillik tərbiyəsi
by: Qulaməli Qulamov; pp.15-18
Abstract HTML | Full PDF

Bədən tərbiyəsi və idman məşğələlərinin səmərəli təşkili təcrübəsindən
by: Fikrət İsmayılov; pp.18-22
Abstract HTML | Full PDF

Uşaqların idman məktəbinə seçilməsinin təşkilati əsasları
by: Əhməd Nərimanov; pp.23-24
Abstract HTML | Full PDF

Şagirdlərin hərbi vətənpərvərlik və  beynəlmiləlçilik tərbiyəsinin xüsusiyyətləri
by: Rafiq Hüseynov; pp.25-28
Abstract HTML | Full PDF

Bədən tərbiyəsi dərslərində şagirdlərdə gigiyenik vərdişlərin formalaşdırılması təcrübəsindən 
by: İbadulla Əliyev; pp.28-31
Abstract HTML | Full PDF

Dərslərdə məktəblərdə əxlaqi-iradi keyfiyyətlərin inkişaf etdirilməsi
by: Nərgiz Salahova; pp.31-33
Abstract HTML | Full PDF

Altı yaşlı uşaqlarla bədən tərbiyəsi dərslərinin aparılması təcrübəsindən
by: Fazil Seyfəliyev; pp.33-36
Abstract HTML | Full PDF

Şagirdlərin hərbi-vətənpərvərlik tərbiyəsində hərbi rəhbərlə ailənin birgə fəaliyyəti
by: Rza Salahov; pp.36-38
Abstract HTML | Full PDF

Çağırışaqədər və çağırışyaşlı gənclərin hərbi-vətənpərvərlik tərbiyəsi
by: Əsgər Əliyev; pp.39-41
Abstract HTML | Full PDF

Şagirdlərdə bədən tərbiyəsi və idmana marağın yaradılmasında idman muzeylərinin rolu
by: Kamal Rzayev, Ələddin Şabanov; pp.42-45
Abstract HTML | Full PDF

Yeni zirvəyə doğru
by: Əliqismət Bədəlov; pp.46-47
Abstract HTML | Full PDF

Прокомментировать
reload, if the code cannot be seen