Azerbaijan journal of Educational studies

ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
» » Preschool and Primary Education / 2009 №1

Preschool and Primary Education / 2009 №1

16 October 2019, Wednesday
229
Table of contents

Məktəbəqədər təhsilin muasir problemləri
pp. 4-7
Abstract HTML | Full PDF

Fəal təlim metodlarının tətbiqinə dair
by: N.Gündüzlü, A.Bayramova; pp. 8-15
Abstract HTML | Full PDF

İnteraktiv metodların gücü 
by: E.Məhərrəmova; pp. 15-19
Abstract HTML | Full PDF

Biliklərin möhkəmləndirilməsinə xidmət edən interaktiv təlim metodlarından istifadə
by: S.Şirinova; pp.19-21
Abstract HTML | Full PDF

III sinifdə oxu üzrə interaktiv dərsin təşkili 
by: A.Mustafayeva; pp. 21-27
Abstract HTML | Full PDF

Kiçikyaşlı məktəblilərdə mücərrədləşdirmənin formalaşdırılması
by: A.Məmmədova; pp. 27-30
Abstract HTML | Full PDF

Məktəbəqədər yaşlı uşaqlara ekoloji biliklərin verilməsi onların ekoloji tərbiyəsinin əsasıdır
by: V.Kərimov; pp. 31-35
Abstract HTML | Full PDF

Uşaqlarda doğruçuluq və düzlük tərbiyəsi
by: X.Abdullayeva; pp. 35-38
Abstract HTML | Full PDF

Uşaqlara sadə birəməlli məsələ həll etməyi öyrətmək təcrübəsindən 
by: S.Zaxarova; pp. 39-44
Abstract HTML | Full PDF

Məktəbəqədər yaşlı uşaqların təcavüzkar davranışı haqqında
pp. 44-50
Abstract HTML | Full PDF

Uşaqların məktəbə hazlanması təcrübəsindən 
by: T.Süleymanov; pp. 50-52
Abstract HTML | Full PDF

İkidillilik şəraitində şagirdlərin orfoqrafik hazırlığının artırılması yolları
by: C.Abbasov; pp. 53-57
Abstract HTML | Full PDF

Şagirdlərdə müstəqilliyin təmin edilməsi təcrübəsindən
by: Q.Tağıyeva; pp. 57-63
Abstract HTML | Full PDF

Əyaniyiliyə yeni yanaşma
by: İ.Əsədova; pp. 64-71
Abstract HTML | Full PDF

Şagirdlərin şifahi hesablama qabiliyyətlərinin inkişaf etdirilməsi təcrübəsindən 
by: M.Yusifov; pp. 71-75
Abstract HTML | Full PDF

Azərbaycan dili dərslərində şagirdlərin müstəqil işlərinin təşkili
by: V.Mustafayeva; pp. 75-79
Abstract HTML | Full PDF

İntizamlılıq əxlaqi keyfiyyətdədir
by: Z.Vəliyeva, R.Bağırova; pp. 80-83
Abstract HTML | Full PDF

Sinifdənxaric işlər prosesində estetik tərbiyəsinin əsas istiqamətləri
by: İ.Murquzova; pp. 83-86
Abstract HTML | Full PDF

Uşaqların musiqi-estetik tərbiyəsi naminə
by: V.Xəlilov; pp. 87-91
Abstract HTML | Full PDF

Daim axtarışda olan ən yaxşı müəllim
by: C.Kazımova; pp. 92-93
Abstract HTML | Full PDF

Şərəfli yolun yolçusu
by: Səadət Allahverdi qızı;  pp. 93-95
Abstract HTML | Full PDF

Torpağın səsi
by: N.Hüseyn; pp. 95-97
Abstract HTML | Full PDF

Прокомментировать
reload, if the code cannot be seen