Azerbaijan journal of Educational studies

ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
» » Preschool and Primary Education / 2008 №4

Preschool and Primary Education / 2008 №4

16 October 2019, Wednesday
198
Table of contents

Əsərlərində milli və bəşəri dəyərləri təbliğ edən yazıçı 
by: P.Əliyev; pp. 4-7
Abstract HTML | Full PDF

Kurrikulum fəaliyyətdə
pp. 8
Abstract HTML | Full PDF

Müəllimlərin ixtisasartırma təhsilində pedaqoji texnologiyaların tətbiqi yolları
by: N.Rəcəbova; pp. 9-12
Abstract HTML | Full PDF

Müəllim hazırlığında yeni texnologiyalardan istifadənin pratik cəhəti 
by: E.Kərimova; pp. 12-16
Abstract HTML | Full PDF

Fəndaxili əlaqənin reallaşdırılması üçün təlim metodlarını seçmə prinsipi
by: Z.Əliyeva; pp. 17-19
Abstract HTML | Full PDF

Azərbaycan dili dərslərində şagirdlərin yaradıcı fəallığının inkişafında müstəqil işlərin rolu
by: H.Vəkilova: pp. 20-22
Abstract HTML | Full PDF

III sinifdə həyat bilgisinin digər fənlərlə əlaqəli tədrisi
by: S.Axundova; pp. 22-25
Abstract HTML | Full PDF

Məsələ həlli təliminin ümumpedaqoji məsələləri 
by: A.Verdiyeva; pp. 25-28
Abstract HTML | Full PDF

Qeyri-standart dərslər
by: S.V.Savinova, E.E.Guguçkina; pp. 28-33
Abstract HTML | Full PDF

Uşaqların tərbiyəsində ailə və bağçanın birgə fəaliyyəti 
by: G.Əlixanova, R.Əlizadə; pp. 34-38
Abstract HTML | Full PDF

Məktəbəqədər və ibtidai təhsil vahid xətt üzrə inkişaf edir
by: Z.Əsədova; pp. 38-41
Abstract HTML | Full PDF

Uşaq fəaliyyətinin müxtəlif növlərinin əlaqələndirilməsi yolları 
by: S.Rəhimova; pp. 41-45
Abstract HTML | Full PDF

Körpələrə qayğı və sevgi ilə
by: A.Məmmədova; pp. 45-47
Abstract HTML | Full PDF

Təlim prosesində mənəvi tərbiyə üzrə işin imkanları
by: Ş.Baxışova; pp. 48-51
Abstract HTML | Full PDF

Nitq mədəniyyəti ünsiyyət mədəniyyətinin əsasıdır
by: S.Əliyeva; pp. 52-55
Abstract HTML | Full PDF

Praktik psixoloqun fəaliyyəti
by: L.Əmrahlı; pp. 56-62
Abstract HTML | Full PDF

Şagirdlərin yaradıcıfəallığının təşkili 
by: T.Cahangirova; pp. 62-66
Abstract HTML | Full PDF

Tez-tez xəstələnmə sindromu olan şagirdlərin sağlamlığına tibbi nəzarətin təşkili
by: R.Rəhmanov; pp. 66-70
Abstract HTML | Full PDF

Proqram materiallarının planlaşdırılması
pp. 71-75
Abstract HTML | Full PDF

III sinif oxu
pp. 76-80
Abstract HTML | Full PDF

IV sinif oxu
pp. 81-86
Abstract HTML | Full PDF

Riyaziyyat 2 ci sinif
pp. 87-51
Abstract HTML | Full PDF

Прокомментировать
reload, if the code cannot be seen