Azerbaijan journal of Educational studies

ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
» » Preschool and Primary Education / 2006 №4

Preschool and Primary Education / 2006 №4

16 October 2019, Wednesday
184
Table of contents

Azərbaycan Respublikası təhsil problemləri institutu-75
by: A.Abbasov; pp.4-6
Abstract HTML | Full PDF

Beşyaşlılar ibtidai təhsili müvəffəqiyyətlə başa vurdular
by: Y.Kərimov; pp.7-10
Abstract HTML | Full PDF

Uşaq bagçasında təlim və tərbiyə işinin təşkili 
by: A.Əhmədova; pp.11-15
Abstract HTML | Full PDF

Müasir yanaşmalar baxımından məşgələlərin təşkili təcrübəsindən
by: N.Mürsəlova; pp.15-16
Abstract HTML | Full PDF

Natural ədədlər haqqında ilkin təsəvvürlərin formalaşdırılması 
by: A.Beloşistaya; pp.17-24
Abstract HTML | Full PDF

Ana dili təlimində diskussiya metodunun didaktik imkanları
by: L.Mustafayeva; pp.25-29
Abstract HTML | Full PDF

Azərbaycan dilinin tədrisində fəndaxili əlaqənin imkanları
by: Z.Əliyeva; pp.30-33
Abstract HTML | Full PDF

Riyaziyyat təlimində testlərdən istifadə
by: N.Abbasov; pp.33-37 
Abstract HTML | Full PDF

Riyaziyyatın tədrisi prosesində özünənəzarətin formalaşdırılmasının metodik əsasları
by: S.Feyziyev, S.Seyidli; pp.38-42
Abstract HTML | Full PDF

IV sinifdə "Həyat bilgisi" dərslərində iqtisadi biliklərin verilməsi imkanları
by: E.İsgəndərov; pp.43-46
Abstract HTML | Full PDF

İbtidai siniflərdə informatikanın tədrisi imkanları 
by: E.Seyidzadə, S.Əliyeva; pp.46-50
Abstract HTML | Full PDF

Şagirdlərin təsviri incəsənət üzrə yaradıcılıq bacarıqlarının inkişafına dair
by: V.Şahnişə; pp.50-52
Abstract HTML | Full PDF

Dərsdə didaktik oyunlardan istifadə
by: Z.Bayramova; pp.52-55
Abstract HTML | Full PDF

Təlim formalarından məqsədyönlü istifadənin tədrisin səmərəliliyinə tədrisi
by: M.Tağıyeva; pp.55-56
Abstract HTML | Full PDF

İntellekt tərbiyəsində müasir texnologiyalardan istifadənin səmərəli yolları
by: A.İlhamə; pp.57-63
Abstract HTML | Full PDF

Şagirdlərdə fəza təfəkkürünün inkişaf etdirilməsi
by: N.Məmmədova; pp.64-67
Abstract HTML | Full PDF

İnternat tipli tərbiyə müəssisələrində uşaqların psixoloji xüsusiyyətləri və onların inkişafında tərbiyəçilərin rolu
by: L.Əliyeva; pp.67-70
Abstract HTML | Full PDF

Görməsində problemi olan uşaqlarla işin təşkili
by: D.Dostuzadə; pp.71-74
Abstract HTML | Full PDF

Ana dili dərslərində şagirdlərin ailə nümunəsində tərbiyəsi
by: Q.Şahbazova; pp.75-78
Abstract HTML | Full PDF

Ş.İ.Xətayi irsində qənaətcillik tərbiyəsi
by: A.Mətanət; pp.79-81
Abstract HTML | Full PDF

XI əsrin hikmət xəzinəsi
by: R.Hüseynzadə; pp.82-87
Abstract HTML | Full PDF

Ana dili tədrisi tarixinin professor A.Abdullayev tərəfindən tədqiqinə dair
by: E.Kərimova; pp.88-92
Abstract HTML | Full PDF

Sizin kitab rəfiniz
by: O.Muradov; pp.93-95
Abstract HTML | Full PDF

Прокомментировать
reload, if the code cannot be seen