Azerbaijan journal of Educational studies

ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
» » Preschool and Primary Education / 2006 №1

Preschool and Primary Education / 2006 №1

16 October 2019, Wednesday
204
Table of contents

İbtidai təhsildə Azərbaycan dilinin yeri
by: Y.Kərimov; pp.4-7
Abstract HTML | Full PDF

Uşagı əhatə edən mühit onun inkişafı üçün bir mənbədir
by: L.Cəfərova; pp.8-10
Abstract HTML | Full PDF

Məktəbəqədər yaşlı uşagın təlimə psixoloji hazırlıgı
by: A.Məmmədova; pp.10-14
Abstract HTML | Full PDF

Məktəbəqədər tərbiyə müəssələrində inkişafetdirici təlim
by: S.Nəzərova; pp.14-19
Abstract HTML | Full PDF

Kiçik qrupda rəsm
by: S.Hacıyeva; pp.19-22
Abstract HTML | Full PDF

Beşyaşlıların uşaq bagçasında məktəbə hazırlanması təcrübəsindən
pp.23-34
Abstract HTML | Full PDF

Oxu dərslərində təbiət təsvirləri üzərində işin nitqin ifadəliliyinə təsiri
by: G.Abdullayeva; pp.35-38
Abstract HTML | Full PDF

Şagirdlərin fəza təsəvvürlərinin formalaşmasında fənlərarası əlaqənin rolu
by: N.Məmmədova; pp.38-40
Abstract HTML | Full PDF

Riyaziyyat təlimində biliklərin strukturlaşdırılması və sistemləşdirilməsinə aid
by: A.Məcidova; pp.41-44
Abstract HTML | Full PDF

Kompyuter oyun proqramları kiçikyaşlı məktəblilərin inkişafının vasitəsi kimi
by: E.Seyidzadə; pp.44-46
Abstract HTML | Full PDF

İkidillilik şəraitində yazılı ifadə və inşa üzrə işin yolları
by: C.Abbasov; pp.46-50
Abstract HTML | Full PDF

Şagirdlərin nitqinin inkişafında sinifdənxaric işlərin əhəmiyyəti 
by: M.Sadıqova; pp.50-52
Abstract HTML | Full PDF

Təsviri incəsənət fənninin tədrisinə verilən tələblər
by: S.Rəsulov, M.Məmmədova; pp.52-56
Abstract HTML | Full PDF

Milli azlıqlar üçün dərsliklər
by: E.Məmmədova; pp.56-59
Abstract HTML | Full PDF

Pedaqoji kollektivin idarə olunmasında kollektiv üzvlərinin iştirakının psixoloji əsasları
by: C.Quliyeva; pp.60-63
Abstract HTML | Full PDF

Şagird kollektivində müsbət psixoloji iqlimin yaradılması yolları
by: A.İsayeva; pp.64-67
Abstract HTML | Full PDF

I-IV sinif şagirdlərində təlim fəaliyyətinin motivləşməsi xüsusiyyətləri
by: A.Məmmədəliyeva; pp.67-71
Abstract HTML | Full PDF

Məktəblilər arasında yastıpəncəliliyin yayılması və onun profilaktikası
by: Z.Məmmədova, Z.İsmayılova, Ş.Balayeva, İ.Mustafayeva; pp.71-73
Abstract HTML | Full PDF

Dahi bəstəkar və maarifpərvər
pp.74-82
Abstract HTML | Full PDF

Şəxsi nümunəsi ilə tanınan metodist 
by: V.Xəlilov; pp.83-84
Abstract HTML | Full PDF

Nurlu yolun işıgında 
by: V.Bəşirov; pp.85-86
Abstract HTML | Full PDF

Ana dili
pp.87-91
Abstract HTML | Full PDF

Oxucuların suallarına cavab 
pp.93-95
Abstract HTML | Full PDF

Bala
by: M.Qənbərli; pp.96-96
Abstract HTML | Full PDF

Прокомментировать
reload, if the code cannot be seen