Azerbaijan journal of Educational studies

ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
» » Preschool and Primary Education / 1975 №2

Preschool and Primary Education / 1975 №2

16 October 2019, Wednesday
182
Table of contents

Sovet xalqının tarixi qələbəsi
by: N.Əlizadə, M.Ağayev; pp. 3-7
Abstract HTML |
 Full PDF

Savad təlimi dövründə şagirdlərin fonetik biliklərə yiyələnmə xüsusiyyətləri
by: K.Kərimov; pp. 8-11
Abstract HTML |
 Full PDF

III sinifdə Azərbaycan dilindən oyunlar
by: S.Əhmədov; pp. 11-14
Abstract HTML |
 Full PDF

I sinifdə məsələ həllinin öyrədilməsi
by: N.S.Kazımov; pp. 14-16
Abstract HTML |
 Full PDF

I sinifdə hərfi simvolikanın daxil olduğu məsələlərin həlli 
by: N.Sadıqov, C.Farsiyan; pp. 17-19
Abstract HTML |
 Full PDF

II sinifdə təbiətə ekskursiyalar
by: Ə.Əsədov, B.Əfəndiyeva; pp. 20-24
Abstract HTML 
| Full PDF

Təbiətşunaslığın riyaziyyatla əlaqəli tədrisi
by: H.İbrahimov; pp. 24-26
Abstract HTML |
 Full PDF

Qiraətlə əlaqədar ekskursiya
by: A.Rəhimov; pp. 27-29
Abstract HTML |
 Full PDF

"Uşaq baxçasında tərbiyə proqarmı" na dair metodik göstərişlər
pp. 30-36
Abstract HTML |
 Full PDF

Uşağın müsbət cəhətlərinin rəğbətləndirilməsi
by: Z.Vəliyeva; pp. 37-38
Abstract HTML 
| Full PDF

Kiçik məktəblilərdə qorxaqlığın təzahürü və ona üstün gəlməyin yolları
by: B.Rzayev; pp. 39-43
Abstract HTML |
 Full PDF

Azərbaycan sovet təsiri incəsənətində Böyük Vətən müharibəsi mövzusu
by: H.Ələkbərov; pp. 44-47
Abstract HTML |
 Full PDF

Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərində Böyük Vətən müharibəsi
by: V.Xəlilov; pp. 47-49
Abstract HTML |
 Full PDF

Xarici ölkələrdə uşaqların məktəbə hazırlanması haqqında
pp. 50-59
Abstract HTML 
| Full PDF

Snifindənxaric qiraətin planlaşdırılması
by: M.Primova; pp. 59-75
Abstract HTML |
 Full PDF

Oxucularımız nədən yazırlar?
pp. 76-79
Abstract HTML |
 Full PDF

Прокомментировать
reload, if the code cannot be seen