Azerbaijan journal of Educational studies

ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
» » Preschool and Primary Education / 1975 №1

Preschool and Primary Education / 1975 №1

16 October 2019, Wednesday
191
Table of contents

Müəllim və ideoloji iş
pp. 3-6
Abstract HTML | Full PDF

I sinifdə şagirdlərin oxu texnikasının bəzi məsələləri
by: M.Mustafayev; pp. 7-11
Abstract HTML | Full PDF

Bacarıq və vərdişlərin möhkəmləndirilməsi prosesində şagirdlərin müstəqil işi 
by: M.A.İsmixanov; pp. 11-16
Abstract HTML | Full PDF

Əmək təlimi dərslərinin quruluşu
by: N.Əliyev; pp. 16-18
Abstract HTML | Full PDF

İbtidai siniflərdə qızlarla oğlanların yoldaşlıq və dostluq tərbiyəsi
by: A.Quliyev; pp. 19-23
Abstract HTML | Full PDF

Oktyabryatların pionerə qəbulu dövründə vlideynlərlə əlaqə 
by: M.Əkbərov; pp. 23-25
Abstract HTML | Full PDF

Pionerlərin düzlük və doğruçuluq tərbiyəsində hərbi-idman oyunlarının mövqeyi
by: X.Fətəliyev; pp. 26-29
Abstract HTML | Full PDF

Ədəbi-musiqili səhərciklər haqqında
by: R.Mehdiyeva; pp. 30-35
Abstract HTML | Full PDF

Məktəblilərin tədris fəaliyyətinin gigiyenik əsasları
by: T.A.Feyzullayeva; pp. 36-40
Abstract HTML | Full PDF

Ailədən məktəbə gələn uşaqların nitqi üzərində işin təşkili haqqında
by: A.Rəhimov; pp. 41-44
Abstract HTML | Full PDF

Məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda kəmiyyət və rəng haqqında biliklərin formalaşdırılması metodikası
by: B.P.Erdniyev; pp. 45-50
Abstract HTML | Full PDF

Məktəbəqədər yaşlı uşaqların kənd təsərrufatı əməyi ilə tanışlığı
by: V.Səlimova; pp. 50-52
Abstract HTML | Full PDF

Azərbaycanda ibtidai məktəblərin meydana gəlməsi tarixindən 
by: H.Əhmədov; pp. 53-56
Abstract HTML | Full PDF

Böyük pedaqoq, humanist yazıçı
by: A.Alməmmədov; pp. 56-62
Abstract HTML | Full PDF

Dil və din
by: M.Adilov; pp. 62-67
Abstract HTML | Full PDF

"Uşaq baxçasında tərbiyə proqramı" na dair qısa metodik göstərişlər
pp. 68-76
Abstract HTML | Full PDF

Suallara cavab
pp. 76-77
Abstract HTML | Full PDF

"Musiqi" 
by: V.Xəlilov; pp. 78-80
Abstract HTML | Full PDF

Прокомментировать
reload, if the code cannot be seen