Azerbaijan journal of Educational studies

ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
» » Preschool and Primary Education / 1974 №2

Preschool and Primary Education / 1974 №2

16 October 2019, Wednesday
213
Table of contents

Riyaziyyatdan dərsə verilən muasir tələblər haqqında
by: N.Sadıqov; pp. 3-6
Abstract HTML | Full PDF

III sinifdə riyaziyyatdan müstəqil işlər
by: İ.Əliyev; pp. 6-8
Abstract HTML Full PDF

Riyaziyyat dərslərində təlimin fərdiləşdirilməsi təcrübəsindən
by: B.Məsimov; pp. 8-10
Abstract HTML | Full PDF

I sinifdə Azərbaycan dili üzrə didaktik oyunlar
by: S.Əhmədov; pp. 10-15
Abstract HTML | Full PDF

Təlimdə geridə qalan şagirdlərə əlavə məşğələləri necə təşkil edirəm
by: M.Nəcəfova; pp. 15-17
Abstract HTML | Full PDF

I sinifdə ana dili dərslərində problem situasiyanın yaradılması
by: M.A.Əhmədov; pp. 17-20
Abstract HTML | Full PDF

Təlim materiallarının yadda saxlanmasında fərdi fərqlər
by: N.Şükürova; pp. 20-23
Abstract HTML | Full PDF

III sinifdə naturadan rəsm dərslərində perspektiv problemi
by: H.İ.Ələkbərova; pp. 24-28
Abstract HTML | Full PDF

Musiqi əsərləri vasitəsilə şagirdləətənin prvərvərlik tərbiyəsi
by: V.Xəlilov; pp. 29-32
Abstract HTML Full PDF

İlk sinif kollektivinin təşkili haqqında
by: A.Quliyev; pp. 32-35
Abstract HTML Full PDF

Müəllim və oktyabryat qrupu 
by: M.Əkbərov; pp. 36-42
Abstract HTML | Full PDF

Günü uzadılmış qrupda
by: R.Hüseynov; pp. 42-45
Abstract HTML | Full PDF

Şagirdlərin əməyə hazırlanmasında fiziki tərbiyənin rolu
by: İ.Musayev; pp. 45-48
Abstract HTML | Full PDF

Məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda hisslərin xüsusiyyətləri haqqında
by: S.F.Ağaverdiyeva; pp. 49-53
Abstract HTML | Full PDF

Oyun fəaliyyəti kiçik yaşlı məktəblilərin xarakter tərbiyəsinin vasitəsi kimi 
by: C.Məmmədova; pp. 53-56
Abstract HTML | Full PDF

Uşaq baxçasında yaradıcı oyunlar
by: H.Cəfərli; pp. 57-58
Abstract HTML | Full PDF

Müslüm Maqomayev
by: S.A.Ələsgərov; pp. 59-62
Abstract HTML Full PDF

Üslubiyyət və onun filalogiyadakı yeri 
by: K.Əliyev; pp. 62-66
Abstract HTML | Full PDF

Natural ədədlər və onlar haqqında mistik fikirlər 
by: H.Nəbiyev; pp. 66-70
Abstract HTML | Full PDF

III sinif üçün imla mətinləri
by: Y.Ş.Kərimov; pp. 71-76
Abstract HTML | Full PDF

Məktəbəqədər müəssisələrdə iş aparmaq üçün ən yaxşı tədris-əyani, oyun  materialı hazırlanması baxış müsabiqəsinin keçirilməsi haqqında
pp. 77-79
Abstract HTML Full PDF

II sinif üçün "Ana dili" dərsliyinin müzakirəsi
by: M.Səfərov; pp. 79-80
Abstract HTML | Full PDF

Прокомментировать
reload, if the code cannot be seen