Azerbaijan journal of Educational studies

ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
» » Preschool and Primary Education / 1974 №1

Preschool and Primary Education / 1974 №1

16 October 2019, Wednesday
214
Table of contents

Böyük pedaqoq
pp. 3-5

Abstract HTML |
 Full PDF

K.D.Uşinski və ibtidai təlim
by: Y.Ş.Kərimov; pp. 5-9

Abstract HTML |
 Full PDF

K.D.Uşinski ana dili təlimi haqqinda
by: B.Əhmədov; pp. 10-13

Abstract HTML | Full PDF

Təkrarlama musahibəsində şagirdlərin təfəkkür müstəqilliyi
by: M.İsmixanov; pp. 14-21
Abstract HTML | Full PDF

Yeni materialla ilkin tanışlıq və onun başa düşülməsi
pp. 21-29
Abstract HTML Full PDF

Fərdi yanaşma müvəffəqiyyətin əsasıdır
by: C.Məmmədov; pp. 30-32
Abstract HTML | Full PDF

Əmək təlimi üzrə sinifdənxaric işlərin təşkili
by: A.Şükürov; pp. 32-36
Abstract HTML Full PDF

Ulduz rəhbəri və oktyabryat ulduzu 
by: M.Əkbərov; pp. 36-41
Abstract HTML | Full PDF

I sinif şagirdinə necə kömək etməli
by: İ.Fərəcov; pp. 41-45
Abstract HTML Full PDF

III sinif üçün imla mətnləri
pp. 45-51
Abstract HTML Full PDF

III sinifdə təbiətşünaslığın tədrisi haqqında
pp. 51-53
Abstract HTML | Full PDF

Pedaqoji incilər
pp. 53
Abstract HTML | Full PDF

Nəsillərin tərbiyə məktəbi və mənəvi qida mənbəyi 
by: A.Ş.Həşimov; pp. 54-59
Abstract HTML | Full PDF

R.Əfəndiyevin uşaq şeirləri
by: X.Məmmədov; pp. 60-63
Abstract HTML | Full PDF

Bədii söz
by: A.Eminov; pp. 63-66
Abstract HTML | Full PDF

Havanın bir neçə elementinin səbəb və xassəsi
pp. 67-72
Abstract HTML | Full PDF

Uşaqların estetik tərbiyəsində Azərbaycan xalq oyunlarının rolu 
by: S.Axundova; pp. 73-77
Abstract HTML | Full PDF

M.Seyidzadənin şeirlərində məktəbəqədər yaşlı uşaqların əməksevərlik tərbiyəsi
by: C.Rəhimova; pp. 77-79
Abstract HTML | Full PDF

Şagird dəftərlərinin yoxlanılması qaydası haqqında
pp. 80
Abstract HTML | Full PDF

Bu kitabı oxuyun
pp. 80
Abstract HTML | Full PDF

Прокомментировать
reload, if the code cannot be seen