Azerbaijan journal of Educational studies

ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
» » Preschool and Primary Education / 1972 №2

Preschool and Primary Education / 1972 №2

16 October 2019, Wednesday
179
Table of contents

Pioner salnaməsindən
pp. 3-6
Abstract HTML | Full PDF

II sinifdə ekskursiyalar
by: M.Cabbarova; pp. 7-9
Abstract HTML | Full PDF

Əmək təlimi üzrə ekskursiyaların keçirilməsi təcrübəsindən
by: H.Abdullayev; pp. 10-13
Abstract HTML | Full PDF

III sinifdə bədən tərbiyəsinin tədrisi haqqında
by: V.Yakovlev; pp. 13-18
Abstract HTML | Full PDF

İbtidai siniflərdə musiqi dərsinin təşkili haqqında
by: A.Quliyeva; pp. 18-21
Abstract HTML | Full PDF

Azkomplektli məktəblərdə ekran və səs vasitələri
by: G.Suvarova; pp. 21-27
Abstract HTML | Full PDF

Hafizənin tərbiyəsi haqqında
by: A.Məmmədov; pp. 28-32
Abstract HTML | Full PDF

Məktəblilərdə tədris marağının yaranması və inkişafı şərtləri
by: F.Hüseynova; pp. 32-36
Abstract HTML | Full PDF

Yardımcı məktəblərin I siniflərində metodik işlər haqqında
by: M.Abbasov; pp. 36-40
Abstract HTML | Full PDF

Şagirdləri yazıda buraxdıqları səhvlərə qarşı fəal mübarizəyə qaldıraq
by: Ş.Qaralov
Səh. 41-45
Abstract HTML | Full PDF

II sinifdə riyaziyyatın tədrisi keyfiyyətini yüksəltmək uğrunda necə çalışıram
by: S.İsmayılov; pp. 45-48
Abstract HTML | Full PDF

İşə məsuliyyət uşaqlara məhəbbətlə 
by: R.Hüseynov; pp. 48-51
Abstract HTML | Full PDF

II sinifdə sifətin tədrisi təcrübəsindən
by: A.İsmayılov; pp. 52-54
Abstract HTML | Full PDF

I sinif üçün imla mətinləri
pp. 55-61
Abstract HTML | Full PDF

Pedaqoji prosesin ziddiyyətləri haqqında
by: B.Əhmədov; pp. 62-67
Abstract HTML | Full PDF

Sənayedəki mütərrəqi dəyişikliklər və ibtidai təlimin bəzi məsələləri
by: Z.Qaralov, A.Mehdiyev; pp. 67-71
Abstract HTML | Full PDF

Uşaqların tərbiyəsində uşaq baxçası ilə ailənin birgə işi
by: B.Qasımova; pp. 72-75
Abstract HTML | Full PDF

Böyük qruplarda say təlimi
by: E.Məmmədova; pp. 75-77
Abstract HTML | Full PDF

Oxucularımızın ürək sözləri
pp. 78-79
Abstract HTML | Full PDF

Bu kitabları oxuyun
pp. 80
Abstract HTML | Full PDF 

Прокомментировать
reload, if the code cannot be seen