Azerbaijan journal of Educational studies

ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
» » Teaching of Physics and Mathematics / 1966 №1

Teaching of Physics and Mathematics / 1966 №1

15 October 2019, Tuesday
199
Table of contents

Metallarda elektrik cərəyanının tədrisinə dair
by: K.Köçərli; pp.1-5
Abstract HTML | Full PDF

Fizika dərslərində şagirdlərin dəftər qeydləri
by: T.Xasməmmədov; pp.6-10 
Abstract HTML | Full PDF

Azərbaycanda fizika tədrisi metodikasının inkişafı haqqında
by: A.Veysov; pp. 10-14
Abstract HTML | Full PDF

VI-VIII siniflərdə fizika dərsində vətənpərvərlik və beynəlmiləlçilik tərbiyəsi
by: İ.Hacıyev; pp.15-18
Abstract HTML | Full PDF

Orta məktəbdə fizikanın tədrisi prosesində elmi-ateizm tərbiyəsi aşılamaq təcrübəsindən
by: Z.İ.Qaralov; pp.18-24
Abstract HTML | Full PDF

Fizikadan məsələ həllinə aid bəzi qeydlər
by: T.Qurbanov; pp.25-27
Abstract HTML | Full PDF

"Fizikadan məsələ həlli zamanı riyaziyyat ilə əlaqə" haqqında
by: Hüseynağa Əliyev; pp.27-28
Abstract HTML | Full PDF

Elektrolizə aid Faradey qanunları haqqında bəzi qeydlər
by: Kamil Abbasov; pp.29-31
Abstract HTML | Full PDF

Yerin süni peykləri və onlarla aparılan bəzi tətqiqat işləri haqqında
by: A.H.Əhmədov; pp.31-35
Abstract HTML | Full PDF

"Harmonik rəqs və onun qrafiki"
by: X.Babayev; pp.36-44
Abstract HTML | Full PDF

IX sinifdə irrasional ədədlərin öyrənilməsi təcrübəsindən
by: Əmirxan Əfəndiyev; pp.45-50
Abstract HTML | Full PDF

Həcmlərin hesablanmasını simpson düsturunun tətbiqi
by: K.S.Əsgərov; pp.50-52
Abstract HTML | Full PDF

VI sinifdə bucaq mövzusunun tədrisi təcrübəsindən
by: Cavid Qasımov; pp.52-55
Abstract HTML | Full PDF

Silsilələrə aid bəzi məsələlərin həllinə dair
by: Məmədəli Abdullayev; pp.55-58
Abstract HTML | Full PDF

Hesablama xətkeşinin köməyi ilə kvadrat tənliklərin həllinin şagirdlərə öyrədilməsi təcrübəsindən
by: Əlehsan Əliyev; pp.58-60
Abstract HTML | Full PDF

Triqonometriyanın tətbiqi ilə həll olunan məsələlər haqqında
by: Ə.Məmmədov; pp.60-63
Abstract HTML | Full PDF

VII-VIII siniflərdə riyaziyyatdan geridə qalma ilə mübarizə təcrübəsindən
by: Adil Əfəndiyev; pp.63-67
Abstract HTML | Full PDF

Elementar cəbrdə simmetriya metodu haqqında
by: İldırım Cəfərov; pp.67-70
Abstract HTML | Full PDF

Məsələlər
pp.71-77
Abstract HTML | Full PDF

Прокомментировать
reload, if the code cannot be seen