Azerbaijan journal of Educational studies

ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
» » Teaching of Physics and Mathematics / 1965 №2

Teaching of Physics and Mathematics / 1965 №2

15 October 2019, Tuesday
195
Table of contents

Molekul haqqında 
by: B.A.Haqverdiyev; pp. 1-8
Abstract HTML | Full PDF

Fizika tədrisinin neft senayesi texnikası əsasında istehsalatla əlaqələndirilməsi məsələsinə dair
by: S.A.Osipov; pp. 8-15
Abstract HTML | Full PDF

Axşam(növbəli) orta məktəblərinin IX sinfində "Daxili enerji, iş və istilik" mövzusunun tədrisi metodikasına dair
by: O.M.Məmmədov; pp. 15-25
Abstract HTML | Full PDF

Fizika tədrisində formalizm və onunla mübarizə təcrübəsindən
by: B.Allahverdiyev; pp. 26-31
Abstract HTML | Full PDF

VI-VIII siniflərdə fizikadan yazı işlərinin aparılması təcrübəsindən 
by: F.Nəbiyev; pp. 32-37
Abstract HTML | Full PDF

Orta məktəbdə törəmə anlayışı və onun tədrisi
by: M.Zeynalov; pp. 38-50
Abstract HTML | Full PDF

Riyaziyyat fənni üzrə məktəblərdə metodiki işlərin təşkili və aparılması təcrübəsindən
by: A.S.Sərdarov; pp. 51-55
Abstract HTML | Full PDF

VI sinifdə simmetriya metodunun tədrisi təcrübəsindən
by: Ə.Əliyev; pp. 55-58
Abstract HTML | Full PDF

Səkkizillik məktəbin V-VI siniflərində hesabdan dərnək məşğələləri haqqında 
by: S.A.Xaçiyan; pp. 59-66
Abstract HTML | Full PDF

Orta məktəbin X sinifində funksiya törəməsinin keçilməsi haqqında
by: S.Zeynalov; pp. 67-78
Abstract HTML | Full PDF

Məsələlər
pp. 79-80
Abstract HTML | Full PDF

Прокомментировать
reload, if the code cannot be seen