Azerbaijan journal of Educational studies

ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
» » Teaching of Physics and Mathematics / 1965 №1

Teaching of Physics and Mathematics / 1965 №1

15 October 2019, Tuesday
172
Table of contents

Fizika və riyaziyyatdan şagirdlərin bilikləri yeni tələbələr səviyyəsinə qaldırmalı
pp. 1-8
Abstract HTML | Full PDF

Orta məktəb fizikasında materiya anlayışı
by: M.Əliyev; pp. 9-12
Abstract HTML | Full PDF

Sürtünmə 
by: M.U.İsmayılov: pp. 12-16
Abstract HTML | Full PDF

Bəzi fiziki anlayışların əlaqəli şəkildə verilməsinə dair
by: F.Ağaməmmədov; pp. 16-17
Abstract HTML | Full PDF

Maddənin 7 halı haqqında
by: S.Bağdasaryan ,P.Paşayev; pp. 17-25
Abstract HTML | Full PDF

Akkumulyatorlardan istifadə təcrübəsindən 
by: N.Əbilov; pp. 25-29
Abstract HTML | Full PDF

V-VIII siniflərin riyaziyyatdan tədris materialının (II yarım il üçün) planlaşdırılması
pp. 30-38
Abstract HTML | Full PDF

VII sinifin həndəsə kursunda "Müstəvi fiqurların sahələrinin ölçülməsi" mövzusunda əyanilikdən necə istifadə edirəm
by: Ə.A.Əliyev; pp. 38-43
Abstract HTML | Full PDF

VI-VII siniflərdə cəbr kursu üzrə yoxlama yazı işləri haqqında
by: A.Süleymanov; pp. 43-48
Abstract HTML | Full PDF

Tənlik qurmaqla məsələ həll etdirmək təcrübəsindən 
by: A.Zamanov; pp. 48-51
Abstract HTML | Full PDF

Riyaziyyatın tədrisində şagirdlərin yeni materialı qavramaq üçün hazırlamaq təcrübəsindən 
by: B.Vəliyev; pp. 51-58
Abstract HTML | Full PDF

Məsələlərin hesabı həlli şagirdlərin təffəkür fəaliyyətinin inkişafı üçün çox mühüm vasitədir 
by: A.İ.Gluzkater, A.Y.Kreymer; pp. 58-67
Abstract HTML | Full PDF

Məsələlər
pp. 68-72
Abstract HTML | Full PDF

1965-ci il üçün fizika və texnika üzrə qısa təqvim 
pp. 72-76
Abstract HTML | Full PDF

Прокомментировать
reload, if the code cannot be seen