Azerbaijan journal of Educational studies

ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
» » Teaching of Physics and Mathematics / 1964 №2

Teaching of Physics and Mathematics / 1964 №2

15 October 2019, Tuesday
158
Table of contents

Məktəblərin VI-VIII siniflərində fizika tədrisinin ideya-nəzəri səviyyəsini yüksəltmək məsələləri haqqında
by: İ.R.Hacıyev; pp. 1-6
Abstract HTML | Full PDF

Bakının səkkizillik məktəblərində fizikadan məsələ həllinin vəziyyəti
by: F.Nəbiyev; pp. 7-12
Abstract HTML | Full PDF

Səkkizinci sinifdə "işıq hadisələri" bölməsinin tədrisində bəzi sinifdənxaric işlərin təşkili təcrübəsindən
by: Q.Quliyev, H.Hüseynov; pp. 13-18
Abstract HTML | Full PDF

Kənd məktəblərinin VI siniflərində fizikadan labaratoriya işləri
by: A.Y.Yevseyev; pp. 19-24
Abstract HTML | Full PDF

Fizikanın tədrisi prosesində şagirdlərdə materialist dünyagörüşünün formalaşması
by: Y.Y.Mincenkov; pp. 25-33
Abstract HTML | Full PDF

Səkkizinci sinifdə kvadrat tənliklər mövzusunun tədrisinə dair
by: A.Y.İbrahimov; pp. 34-42
Abstract HTML | Full PDF

Səkkizinci sinifdə "Oxşarlıq" və "İti bıçağın triqonometrik funksiyaları" mövzuları tədrisininin kənd təsərrüfat istehsalatı ilə əlaqələndirilməsi haqqında
by: İ.Əliyev; pp. 43-46
Abstract HTML | Full PDF

Triqonometriyanın tətbiqi ilə stereometriya məsələlərinin həlli təcrübəsindən
by: M.Abdullayev; pp. 47-52
Abstract HTML | Full PDF

Bərabərsizliklərə aid bəzi teoremlərin isbatı
by: İ.Cəfərov; pp. 53-54
Abstract HTML | Full PDF

"Orta əsr özbək riyaziyyatı tarixi" mövzusunda riyazi gecəni necə keçirməli
by: S.Nəsibov; pp. 55-61
Abstract HTML | Full PDF

Məsələ və misallar
pp. 62-65
Abstract HTML | Full PDF

Riyaziyyatdan IV respublika olimpiadasının məsələləri
pp. 66
Abstract HTML | Full PDF

Прокомментировать
reload, if the code cannot be seen