Azerbaijan journal of Educational studies

ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
» » Teaching of Physics and Mathematics / 1961 №2

Teaching of Physics and Mathematics / 1961 №2

15 October 2019, Tuesday
169
Table of contents

Polimer maddələr, onların quruluşu və bəzi fiziki xassələri
by: İ.M.Qocayev; pp.1-8
Abstract HTML | Full PDF

Fizika dərsində şagirdlərin fəallığını necə artırıram
by: H.Hüseynov; pp.9-12
Abstract HTML | Full PDF

Fizika dərslərində şagirdləri fəallaşdırmağın bəzi üsulları haqqında
by: Həsənbala Ağaverdiyev; pp.13-21
Abstract HTML | Full PDF

Yeni proqram və yeni dərslik üzrə VII sinifdə fizikanın öyrənilməsi
by: V.V.Krauklis; pp.22-24
Abstract HTML | Full PDF

Riyaziyyat tədrisi sovet məktəbinin yeni vəzifələrinə uyğun olmalıdır
by: B.Ağayev; pp.25-27
Abstract HTML | Full PDF

Səkkizillik məktəbin riyaziyyat proqramı haqqında
by: A.İbrahimov; pp.28-34
Abstract HTML | Full PDF

1961-1962-ci dərs ilində 7-ci sinifdə cəbrin yeni proqram üzrə tədrisi haqqında
by: A.Y.Kreymer; pp.35-46
Abstract HTML | Full PDF

Səkkizillik məktəbin VII sinfinin həndəsə kursunda stereometriya materialının şərhinə metodik tələblər
by: S.A.Xaçıyan; pp.47-59
Abstract HTML | Full PDF

Çevrənin uzunluğu. Dairənin sahəsi. Silindr.
by: A.A.Qartaşyan; pp.60-70
Abstract HTML | Full PDF

Məsələ və misallar
pp.71-76
Abstract HTML | Full PDF

Прокомментировать
reload, if the code cannot be seen