Azerbaijan journal of Educational studies

ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
» » Teaching of Physics and Mathematics / 1960 №2

Teaching of Physics and Mathematics / 1960 №2

15 October 2019, Tuesday
161
Table of contents

Süni peyklər və kosmik raketlər vasitəsilə əldə edilən bəzi nəticələr
by: R.Ə.Hüseynov; pp.1-11
Abstract HTML | Full PDF

Yeni proqram və yeni dərslik üzrə VI siniflərdə fizikanın tədrisi
by: V.V.Krauklis; pp.12-17
Abstract HTML | Full PDF

Yeni proqram və yeni dərslik üzrə VI sinifdə fizika tədrisi
by: A.V.Pyorişkin, T.İ.Nosova; pp.18-24
Abstract HTML | Full PDF

Fizikadan məsələlər
pp.25-27
Abstract HTML | Full PDF

Elm və texnika yenilikləri
pp.28-29
Abstract HTML | Full PDF

Məktəbdə "Bərabərsizlik" mövzusunun öyrənilməsi metodikasına dair
by: A.İ.Hüseynov, A.Y.Kreymer; pp.30-37
Abstract HTML | Full PDF

Həndəsə kursunun strukturu
by: M.A.Cavadov; pp.38-50
Abstract HTML | Full PDF

Qurma məsələlərini necə həll etməli
by: Rəşid Məmmədov; pp.51-54
Abstract HTML | Full PDF

V-VII siniflərdə funksiya anlayışı və onun tədrisi haqqında
by: Məsi Tağıyev; pp.55-66
Abstract HTML | Full PDF

Riyaziyyat tədrisində formalizm və onunla mübarizənin bəzi üsulları
by: M.Əzizov; pp.67-72
Abstract HTML | Full PDF

Bəzi sahə düsturunun başqa şəkildə ifadəsi
by: Əlisəfa Zamanov; pp.73-77
Abstract HTML | Full PDF

Məsələ və misallar
pp.78-83
Abstract HTML | Full PDF

Прокомментировать
reload, if the code cannot be seen