Azerbaijan journal of Educational studies

ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
» » Teaching of Physics and Mathematics / 1960 №1

Teaching of Physics and Mathematics / 1960 №1

15 October 2019, Tuesday
151
Table of contents

Orta məktəbdə fizikanın tədrisində kimya ilə əlaqəyə dair
by: Azər Abbaszadə; pp.1-7
Abstract HTML | Full PDF

Əyrixətli və fırlanma hərəkəti bölməsi üzrə sinifdən kənar işlərin təşkili
by: Zahid Osmanov; pp.8-19
Abstract HTML | Full PDF

Elm və texnika yenilikləri
pp.20-21
Abstract HTML | Full PDF

Cəbr və triqonometriya məsələlərinin həllində mexanikanın bəzi tədbirləri
by: M.İsmayılov; pp.22-28
Abstract HTML | Full PDF

Düzgün çoxüzlülərin növləri sonlu saydadırmı?
by: T.Bəktaşi; pp.29-32
Abstract HTML | Full PDF

Riyazi təriflərin öyrədilməsi və möhkəmləndirilməsi
by: İsmayıl İsmayılov; pp.33-36 
Abstract HTML | Full PDF

Riyaziyyatdan sərbəst iş növləri
by: T.S.Mnatsakanov; pp.37-46
Abstract HTML | Full PDF

Misal və məsələlərin həllində loqarifm xətkeşindən istifadə edilməsi təcrübəsindən 
by: Xanbaba Bayramov; pp.47-53
Abstract HTML | Full PDF

Orta məktəb kursunda təqribi hesablamalar
by: M.V.Parsxaladze; pp.54-65
Abstract HTML | Full PDF

Məsələ və misallar
pp.66-71
Abstract HTML | Full PDF

Прокомментировать
reload, if the code cannot be seen