95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » History, Community, Geography Teaching (1989 №2)

History, Community, Geography Teaching (1989 №2)

04 oktyabr 2019, Cümə
27
Table of contents

1929-cu il: Yeni iqtisadi siyasət nə üçün "yığışdırıldı"?
by: V.A.Kozlov; pp.3-9
Abstract HTML | Full PDF

Tariximizi şagirdlərə dərindən öyrədək
by: Eyyub Baghirov; pp.10-12
Abstract HTML | Full PDF

X sinifdə " Azərbaycan SSR yenidənqurma mərhələsində" mövzusunun tədrisinə dair
by: Turyan Azizov; pp.13-23
Abstract HTML | Full PDF

İctimaiyyat dərslərində sosializmin iqtisadi qanunlarının öyrədilməsi
by: Asif Shiraliyev; pp.23-25
Abstract HTML | Full PDF

Şagirdlərin ideya-siyasi tərbiyəsinə dair
by: Bashir Maharramov; pp.26-29
Abstract HTML | Full PDF

"Yaponiya " mövzusunun tədrisinə dair
by: Loghman Nasibzade, Babak Kazimov; pp.29-34
Abstract HTML | Full PDF

Televizor vasitəsilə coğrafiya dərslərində tədris filmlərindən istifadə
by: Vasif Nabiyev; pp.34-39
Abstract HTML | Full PDF

Tarix dərslərində Sov.İKP XIX Ümumittifaq konfransı materiallarının öyrədilməsi
by: Mubariz Amirov; pp.39-42
Abstract HTML | Full PDF

Sovet dövləti və hüququnun əsasları fənninin tədrisində məktəblilərin ekoloji tərbiyəsi
by: Ishag Tajeddinov; pp.43-45
Abstract HTML | Full PDF

"Sovet İttifaqının Böyük Vətən müharibəsi" mövzusunun öyrədilməsi təcrübəsindən
by: Aghasi Huseynov; pp.46-50
Abstract HTML | Full PDF

V sinifdə "Buzlaqlar, onların əhəmiyyəti" mövzusunun tədrisi təcrübəsindən
by: Ganira Hasanova; pp.51-52
Abstract HTML | Full PDF

Sorğunu necə təşkil edirəm
by: Baxsheyish Alamshahov; pp.52-54
Abstract HTML | Full PDF

Ən yeni tarixin tədrisində Sov.İKP XXVII  qurultayı materiallarından istifadə
by: Asif Asadov; pp.55-57
Abstract HTML | Full PDF

Azərbaycan SSR coğrafiyasının tədrisinə dair bəzi mülahizələr
by: Shamil Huseynov; pp.58-62
Abstract HTML | Full PDF

Xalqlar dostluğu və beynəlmiləlçilik tərbiyəsi
by: Kamal Verdiyev; pp.62-64
Abstract HTML | Full PDF

Coğrafiya kabinetinin təşkili və ondan istifadə
by: Fazil Gafarov; pp.65-67
Abstract HTML | Full PDF

Tarix dərslərində şagirdlərin beynəlmiləlçilik tərbiyəsi
by: Leonid Gozalyan; pp.67-70
Abstract HTML | Full PDF

V sinifdə "Litosfer" bölməsini necə tədris edirəm
by: Hajivali Isayev; pp.70-72
Abstract HTML | Full PDF

İki təqvim
by: Allahverdi Aliyev; pp.72-73
Abstract HTML | Full PDF

Təlim-tərbiyə işində məktəb muzeylərinin rolu
by: Gulumxan Tapdigov; pp.74-75
Abstract HTML | Full PDF

Sosialist demokratiyası və onun inkişaf dialektikası
by: Mammad Ismayilov, Shixzahir Hajiyev; pp.75-80
Abstract HTML | Full PDF
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə