Azerbaijan journal of Educational studies

ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
» » Teaching of History, Community and Geography (1989 №2)

Teaching of History, Community and Geography (1989 №2)

04 October 2019, Friday
145
Table of contents

1929-cu il: Yeni iqtisadi siyasət nə üçün "yığışdırıldı"?
by: V.A.Kozlov; pp.3-9
Abstract HTML | Full PDF

Tariximizi şagirdlərə dərindən öyrədək
by: Eyyub Bağırov; pp.10-12
Abstract HTML | Full PDF

X sinifdə " Azərbaycan SSR yenidənqurma mərhələsində" mövzusunun tədrisinə dair
by: Türyan Əzizov; pp.13-23
Abstract HTML | Full PDF

İctimaiyyat dərslərində sosializmin iqtisadi qanunlarının öyrədilməsi
by: Asif Şirəliyev; pp.23-25
Abstract HTML | Full PDF

Şagirdlərin ideya-siyasi tərbiyəsinə dair
by: Bəşir Məhərrəmov; pp.26-29
Abstract HTML | Full PDF

"Yaponiya " mövzusunun tədrisinə dair
by: Loğman Nəsibzadə, Babək Kazımov; pp.29-34
Abstract HTML | Full PDF

Televizor vasitəsilə coğrafiya dərslərində tədris filmlərindən istifadə
by: Vasif Nəbiyev; pp.34-39
Abstract HTML | Full PDF

Tarix dərslərində Sov.İKP XIX Ümumittifaq konfransı materiallarının öyrədilməsi
by: Mübariz Əmirov; pp.39-42
Abstract HTML | Full PDF

Sovet dövləti və hüququnun əsasları fənninin tədrisində məktəblilərin ekoloji tərbiyəsi
by: İsaq Tacəddinov; pp.43-45
Abstract HTML | Full PDF

"Sovet İttifaqının Böyük Vətən müharibəsi" mövzusunun öyrədilməsi təcrübəsindən
by: Ağası Hüseynov; pp.46-50
Abstract HTML | Full PDF

V sinifdə "Buzlaqlar, onların əhəmiyyəti" mövzusunun tədrisi təcrübəsindən
by: Gənirə Həsənova; pp.51-52
Abstract HTML | Full PDF

Sorğunu necə təşkil edirəm
by: Baxşeyiş Aləmşahov; pp.52-54
Abstract HTML | Full PDF

Ən yeni tarixin tədrisində Sov.İKP XXVII  qurultayı materiallarından istifadə
by: Asif Əsədov; pp.55-57
Abstract HTML | Full PDF

Azərbaycan SSR coğrafiyasının tədrisinə dair bəzi mülahizələr
by: Şamil Hüseynov; pp.58-62
Abstract HTML | Full PDF

Xalqlar dostluğu və beynəlmiləlçilik tərbiyəsi
by: Kamal Verdiyev; pp.62-64
Abstract HTML | Full PDF

Coğrafiya kabinetinin təşkili və ondan istifadə
by: Fazil Cəfərov; pp.65-67
Abstract HTML | Full PDF

Tarix dərslərində şagirdlərin beynəlmiləlçilik tərbiyəsi
by: Leonid Gozalyan; pp.67-70
Abstract HTML | Full PDF

V sinifdə "Litosfer" bölməsini necə tədris edirəm
by: Hacıvalı İsayev; pp.70-72
Abstract HTML | Full PDF

İki təqvim
by: Allahverdi Əliyev; pp.72-73
Abstract HTML | Full PDF

Təlim-tərbiyə işində məktəb muzeylərinin rolu
by: Gülümxan Tapdıqov; pp.74-75
Abstract HTML | Full PDF

Sosialist demokratiyası və onun inkişaf dialektikası
by: Məmməd İsmayılov, Şixzahir Hacıyev; pp.75-80
Abstract HTML | Full PDF
Прокомментировать
reload, if the code cannot be seen