Azerbaijan journal of Educational studies

ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
» » Teaching of History, Community and Geography (1989 №1)

Teaching of History, Community and Geography (1989 №1)

04 October 2019, Friday
126
Table of contents  

Xalq təhsili işçilərinin ümumittifaq qurultayı məsələni belə qoyur
pp.3-7
Abstract HTML | Full PDF

Oktyabrın tarixi təcrübəsi və yenidənqurma
by: G.L.Smirnov; pp.8-18
Abstract HTML | Full PDF

Leninin kooperativ planı və SSRİ-də kənd təsərrüfatının kollektivləşməsi
by: N.A.İvnitski; pp.18-26
Abstract HTML | Full PDF

Təbiət qayğı sevir
by: Budaq Budaqov; pp.27-31
Abstract HTML | Full PDF

Təbii şərait və çay adlarının öyrədilməsi
by: Əsəd Əsədov; pp.32-34
Abstract HTML | Full PDF

Coğrafiyanın tədrisində elmi-ateizm tərbiyəsi
by: İradə Babayeva; pp.35-37
Abstract HTML | Full PDF

İctimaiyyat kursunda "Sosializm cəmiyyətinin təsərrüfat mexanizmi" mövzusunun tədrisinə dair
by: Rafiq Bəşirov; pp.38-41
Abstract HTML | Full PDF

X sinifdə "Sovet İttifaqının Böyük Vətən müharibəsi" mövzusunun tədrisi təcrübəsindən
by: Maqsud Məhərrəmov; pp.42-44
Abstract HTML | Full PDF

X sinifdə "Sovet Azərbaycanı Böyük Vətən müharibəsi illərində" mövzusunun tədrisinə dair
by: Talıb Əliyev; pp.44-47
Abstract HTML | Full PDF

"İctimaiyyat "kursunda millətlərarası münasibət mədəniyyətinin formalaşdırılmasına dair
by: Əli Məmmədov; pp.47-50
Abstract HTML | Full PDF

"Sosialist həyat tərzi" mövzusunun öyrədilməsi təcrübəsindən
by: Fazil Həsənov; pp.50-53
Abstract HTML | Full PDF

Şagirdlərin biliklərinin yoxlanılmasında tapşırıq-kartoçkalardan istifadə
by: Yevgeniya Kerşkoviç; pp.53-55
Abstract HTML | Full PDF

İqtisadi və mədəni əməkdaşlıq tarixinin öyrədilməsi
by: Şikar Qasımov; pp.56-59
Abstract HTML | Full PDF

SSRİ-nin iqtisadi coğrafiyası kursunun tədrisində qurultay materiallarından istifadə
by: Qədir Əliyev; pp.59-61
Abstract HTML | Full PDF

Coğrafiya tədrisində ideya-siyasi tərbiyə
by: Musa Qasımov; pp.61-63
Abstract HTML | Full PDF

Qədim dünya tarixinin tədrisində şagirdlərin ateizm tərbiyəsi
by: Həbib Sarıyev; pp.63-65
Abstract HTML | Full PDF

Şagirdlərin ekoloji tərbiyəsinin formalaşdırılması
by: Fazil Cəfərov; pp.66-69
Abstract HTML | Full PDF

İctimaiyyat dərslərində fənlərarası əlaqədən istifadə
by: Eyyub Bağırov; pp.69-71
Abstract HTML | Full PDF

Coğrafiya fənninin tədrisində torpaqların mühafizəsi məsələlərinin öyrənilməsi
by: Akif Hüseynov, Sabir Camıyev; pp.72-74
Abstract HTML | Full PDF

Şagirdlərdə ümummilli sovet iftixarı hissi tərbiyəsi
by: Şahin Kərimov; pp.74-76
Abstract HTML | Full PDF

Efiopiya Xalq Demokratik Respublikası
by: Cabir Məmmədov, Həbibə Soltanova; pp.76-80
Abstract HTML | Full PDF

Прокомментировать
reload, if the code cannot be seen