Azerbaijan journal of Educational studies

ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
» » Teaching of History, Community and Geography (1988 №2)

Teaching of History, Community and Geography (1988 №2)

04 October 2019, Friday
149
Table of contents

Lenin partiyasının novator ideyalarının şagirdlərə dərindən öyrədilməsi
pp.3-6
Abstract HTML | Full PDF

Sov.İKP MK (1987-ci il) plenimu materiallarından istifadə
by: Eynulla Mədətov; pp.7-9
Abstract HTML | Full PDF

X sinifdə "SSRİ-nin xarici siyasəti" mövzusunun tədrisinə dair
by: Səttar Allahverdiyev; pp.10-14
Abstract HTML | Full PDF

V.F.Şatalov ideyalarından coğrafiya dərslərində istifadə olunması
by: M.S.Vinokur; pp.14-26
Abstract HTML | Full PDF

Azərbaycan tarixi dərslərində diyarşünaslıq materiallarından istifadə
by: Məmməd Məmmədov; pp.27-29
Abstract HTML | Full PDF

Hüquq dərslərində şagirdlərin ateizm tərbiyəsi
by: Vilayət İsrafilov; pp.29-30
Abstract HTML | Full PDF

Məktəb tarix muzeyi mühüm təlim-tərbiyə vasitəsidir
by: Baxşeyiş Aləmşahov; pp.31-32
Abstract HTML | Full PDF

Gənclik həvəsi ilə
by: L.Çebaturkina; pp.32-33
Abstract HTML | Full PDF

Sovet dövləti və hüququnun əsasları üzrə tədris materiallarının  təxmini planlaşdırılması
pp.34-36
Abstract HTML | Full PDF

I yarımildə coğrafiya dərslərinin təxmini tematik planlaşdırılması
pp.36-74
Abstract HTML | Full PDF

Daim inkişafda
pp.75-78
Abstract HTML | Full PDF

Tarix yenilikləri
pp.78-80
Abstract HTML | Full PDF

Прокомментировать
reload, if the code cannot be seen