Azerbaijan journal of Educational studies

ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
» » Teaching of History, Community and Geography / 1988 №1

Teaching of History, Community and Geography / 1988 №1

04 October 2019, Friday
143
Table of contents    

Şagirdlərin beynəlmiləl tərbiyəsinə diqqəti artıraq
pp.3-8
Abstract HTML | Full PDF

Sov.İKP MK iyun (1987-ci il) plenimu materiallarından ictimaiyyat dərslərində istifadə
by: Türyan Əzizov; pp.9-14
Abstract HTML | Full PDF

SSRİ coğrafiyasının tədrisində şagirdlərin peşəyönümü və əmək tərbiyəsi haqqında
by: Balgiya Paşayev; pp.14-18
Abstract HTML | Full PDF

İctimaiyyat kursunda "Kommunist əxlaqının mahiyyəti və əsas əlamətləri" mövzusunun tədrisinə dair
by: Mirzağa Ağayev; pp.19-24
Abstract HTML | Full PDF

Respublikamızın təbiəti üzrə diyarşünaslıq materiallarının mənbələri
by: Bayram Apoyev; pp.24-27
Abstract HTML | Full PDF

İctimaiyyat kursunda "Kapitalizmin ümumi böhranı" mövzusunun tədrisinə dair
by: Yunus Hüseynov; pp.27-32
Abstract HTML | Full PDF

İctimaiyyatın tədrisində şagirdlərdə sosialist sivilizasiyalılığının formalaşdırılması
by: Qabil Hüseynov, Hüseyn Hüseynov; pp.32-35
Abstract HTML | Full PDF

Əməyə kommusist münasibəti tərbiyəsi haqqında
by: Cəfərqulu Quliyev; pp.36-38
Abstract HTML | Full PDF

"Sosializm cəmiyyətində hüquq və əxlaq" mövzusunun tədrisinə dair
by: Mübariz Əmirov; pp.39-42
Abstract HTML | Full PDF

Geomorfoloji anlayışların öyrədilməsi yolları
by: Nizami Bayramov; pp.43-44
Abstract HTML | Full PDF

Tarix dərsində qurultay materiallarından istifadə
by: Xalid Hüseynov; pp.45-48
Abstract HTML | Full PDF

Coğrafiya dərslərində qurultay materiallarından istifadə
by: Ənvər Rəhimov; pp.48-50
Abstract HTML | Full PDF

İctimaiyyat dərslərində fənlərarası əlaqə
by: Kamal Verdiyev; pp.50-52
Abstract HTML | Full PDF

Dərsin intensivləşdirilməsində fənlərarası əlaqə
by: Əlisahib Mustafayev; pp.52-54
Abstract HTML | Full PDF

SSRİ-nin iqtisadi coğrafiyası kursunda məsələ həlli
by: Maqsud Hanifayev; pp.54-57
Abstract HTML | Full PDF

Şagirdlərin hərbi-vətəmpərvərlik tərbiyəsi
by: Əzim Abbasov; pp.57-59
Abstract HTML | Full PDF

Təbiətə məhəbbət hissinin aşılanması
by: Nəriman Hüseynov; pp.59-61
Abstract HTML | Full PDF

Naxçıvan MSSR ümumtəhsil məktəblərində tarix-diyarşünaslıq işi
by: Sərvər Seyidov; pp.62-65
Abstract HTML | Full PDF

Tarix-diyarşünaslıq dərnəyinin işinə dair
by: Abdulrza Əhmədov; pp.66-67
Abstract HTML | Full PDF

Yay otaqlarının müasir vəziyyəti və onun kosmosdan öyrənilməsi
by: Muxtar Əlirzayev; pp.68-69
Abstract HTML | Full PDF

Peşəsinin vurğunu
by: Aydın Qarayev; pp.70-71
Abstract HTML | Full PDF

Sovet dövləti və hüququnun əsasları üzrə tədris materiallarının  təxmini planlaşdırılması
pp.72-78
Abstract HTML | Full PDF

Bunları bilmək maraqlıdır
pp.79-80
Abstract HTML | Full PDF


Прокомментировать
reload, if the code cannot be seen