95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » History, Community, Geography Teaching (1987 №2)

History, Community, Geography Teaching (1987 №2)

04 oktyabr 2019, Cümə
25
Table of contents

Respublikanın ümumtəhsil məktəblərində Azərbaycan tarixi və coğrafiyasının tədrisi vəziyyəti,Sov.İKP XXVII qurultayının  və Azərbaycan KP XXXI qurultayının qərarları,məktəb islahatının tələbləri baxımından onun təkmilləşdirilməsinin əsas istiqamətləri
by: K.Rahimov; pp.3-12
Abstract HTML | Full PDF

Fiziki coğraafiyanın başlanğıc kursunun yeni proqram üzrə öyrənilməsi
by: N.A.Maksimov; pp.13-19
Abstract HTML | Full PDF

SSRİ-nin iqtisadi və sosial coğrafiyasının yeni proqram üzrə öyrənilməsi
by: V.Y.Rom; pp.19-24
Abstract HTML | Full PDF

"Azərbaycan SSR-in fiziki-coğrafi icmalı" bölməsində iqtisadi biliklərin öyrədilməsi haqqında
by: Nizamaddin Allahverdiyev; pp.24-29
Abstract HTML | Full PDF

Tarixin tədrisində Sov.İKP XXVII qurultayı materiallarından istifadə
by: Yusif Farzaliyev; pp.29-32
Abstract HTML | Full PDF

Yeni proqramda kartoqrafik biliklərin məzmununda və strukturunda edilən dəyişikliklər haqqında
by: Haji Aghayev, Aghali Huseynov; pp.32-36
Abstract HTML | Full PDF

Tarix dərslərində Sov.İKP proqramının öyrədilməsi
by: Mammad Rustambayli; pp.36-39
Abstract HTML | Full PDF

Şagirdlərin yaradıcı fəaliyyətinin inkişafı
by: Karim Karimov; pp.39-42
Abstract HTML | Full PDF

Təbiətşünaslıq kursunun tədrisində diyarşünaslıq materiallarından istifadənin ekoloji tərbiyədə rolu
by: Bayram Apoyev; pp.43-45
Abstract HTML | Full PDF

Azərbaycan tarixinin tədrisində diyarşünaslıq materiallarından istifadə
by: Telman Suleymanov; pp.45-48
Abstract HTML | Full PDF

Lenin komsomolunun rəşadətli  mübarizə yolunun öyrədilməsi
by: Shaki Gahramanov; pp.49-51
Abstract HTML | Full PDF

Coğrafiyanın tədrisi prosesində dərslik üzərində iş
by: Shamil Hueynov, Hagigat Abdullayeva; pp.52-53
Abstract HTML | Full PDF

Fəhlə sinfinin təşəbbüskarlığının öyrədilməsi
by: Shakir Gasimov; pp.54-57
Abstract HTML | Full PDF

Şagirdlərdə fəal həyat mövqeyinin formalaşdırılması
by: Rahbar Garashov; pp.57-58
Abstract HTML | Full PDF

IX sinifdə "Hindistan Respublikası"nın öyrədilməsi
by: Solmaz Seyidova; pp.59-62
Abstract HTML | Full PDF

Coğrafiya axşamlarının keçirilməsi təcrübəsindən
by: Bahlul Heydarov; pp.63-65
Abstract HTML | Full PDF

Coğrafiya həftəsi və coğrafiya konfransının təşkili təcrübəsindən 
by: Hagigat Guliyeva; pp.65-67
Abstract HTML | Full PDF

Mədəni quruculuq sahəsində V,İ,Lenin ideyalarının Azərbaycan təntənəsi
by: Nazar Pashayev, Elman Mirzayev; pp.68-71
Abstract HTML | Full PDF

Sov.İKP XXVII qurultayı və sosialist mədəniyyətinin  aktual problemləri
by: Mammad Ismayilov; pp.72-76
Abstract HTML | Full PDF

Yüksək tələbkarlıq səviyyəsində
by: Ramiz Huseynov; pp.76-80
Abstract HTML | Full PDF

Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə