Azerbaijan journal of Educational studies

ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
» » Teaching of History, Community and Geography / 1987 №2

Teaching of History, Community and Geography / 1987 №2

04 October 2019, Friday
145
Table of contents

Respublikanın ümumtəhsil məktəblərində Azərbaycan tarixi və coğrafiyasının tədrisi vəziyyəti,Sov.İKP XXVII qurultayının  və Azərbaycan KP XXXI qurultayının qərarları,məktəb islahatının tələbləri baxımından onun təkmilləşdirilməsinin əsas istiqamətləri
by: K.Rəhimov; pp.3-12
Abstract HTML | Full PDF

Fiziki coğraafiyanın başlanğıc kursunun yeni proqram üzrə öyrənilməsi
by: N.A.Maksimov; pp.13-19
Abstract HTML | Full PDF

SSRİ-nin iqtisadi və sosial coğrafiyasının yeni proqram üzrə öyrənilməsi
by: V.Y.Rom; pp.19-24
Abstract HTML | Full PDF

"Azərbaycan SSR-in fiziki-coğrafi icmalı" bölməsində iqtisadi biliklərin öyrədilməsi haqqında
by: Nizaməddin Allahverdiyev; pp.24-29
Abstract HTML | Full PDF

Tarixin tədrisində Sov.İKP XXVII qurultayı materiallarından istifadə
by: Yusif Fərzəliyev; pp.29-32
Abstract HTML | Full PDF

Yeni proqramda kartoqrafik biliklərin məzmununda və strukturunda edilən dəyişikliklər haqqında
by: Hacı Ağayev, Ağalı Hüseynov; pp.32-36
Abstract HTML | Full PDF

Tarix dərslərində Sov.İKP proqramının öyrədilməsi
by: Məmməd Rüstəmbəyli; pp.36-39
Abstract HTML | Full PDF

Şagirdlərin yaradıcı fəaliyyətinin inkişafı
by: Kərim Kərimov; pp.39-42
Abstract HTML | Full PDF

Təbiətşünaslıq kursunun tədrisində diyarşünaslıq materiallarından istifadənin ekoloji tərbiyədə rolu
by: Bayram Apoyev; pp.43-45
Abstract HTML | Full PDF

Azərbaycan tarixinin tədrisində diyarşünaslıq materiallarından istifadə
by: Telman Süleymanov; pp.45-48
Abstract HTML | Full PDF

Lenin komsomolunun rəşadətli  mübarizə yolunun öyrədilməsi
by: Şəki Qəhrəmanov; pp.49-51
Abstract HTML | Full PDF

Coğrafiyanın tədrisi prosesində dərslik üzərində iş
by: Şamil Hüseynov, Həqiqət Abdullayeva; pp.52-53
Abstract HTML | Full PDF

Fəhlə sinfinin təşəbbüskarlığının öyrədilməsi
by: Şakir Qasımov; pp.54-57
Abstract HTML | Full PDF

Şagirdlərdə fəal həyat mövqeyinin formalaşdırılması
by: Rəhbər Qaraşov; pp.57-58
Abstract HTML | Full PDF

IX sinifdə "Hindistan Respublikası"nın öyrədilməsi
by: Solmaz Seyidova; pp.59-62
Abstract HTML | Full PDF

Coğrafiya axşamlarının keçirilməsi təcrübəsindən
by: Bəhlul Heydərov; pp.63-65
Abstract HTML | Full PDF

Coğrafiya həftəsi və coğrafiya konfransının təşkili təcrübəsindən 
by: Həqiqət Quliyeva; pp.65-67
Abstract HTML | Full PDF

Mədəni quruculuq sahəsində V,İ,Lenin ideyalarının Azərbaycan təntənəsi
by: Nəzər Paşayev, Elman Mirzəyev; pp.68-71
Abstract HTML | Full PDF

Sov.İKP XXVII qurultayı və sosialist mədəniyyətinin  aktual problemləri
by: Məmməd İsmayılov; pp.72-76
Abstract HTML | Full PDF

Yüksək tələbkarlıq səviyyəsində
by: Ramiz Hüseynov; pp.76-80
Abstract HTML | Full PDF

Прокомментировать
reload, if the code cannot be seen