Azerbaijan journal of Educational studies

ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
» » Teaching of History, Community and Geography / 1987 №1

Teaching of History, Community and Geography / 1987 №1

04 October 2019, Friday
160
Table of contents  

İctimai fənlərin tədrisinə diqqəti artırmalı
pp.3-7
Abstract HTML | Full PDF

Sov.İKP XXVII qurultayı və tarixin tədrisi
by: A.G.Goloskov; pp.8-14
Abstract HTML | Full PDF

"Ən yeni tarix"in son dövrlərinin tədrisinə dair
by: Səttar Allahverdiyev; pp.14-19
Abstract HTML | Full PDF

Məktəb islahatı və şagirdlərin hüquq təlimi və tərbiyəsi məsələləri
by: Murtuz Əəsgərov, Mübariz Əmirov; pp.19-22
Abstract HTML | Full PDF

Sov.İKP XXVII qurultayı materiallarından istifadə təcrübəsindən
by: Maarif Səmədov; pp.22-23
Abstract HTML | Full PDF

Coğrafiya dərslərində tapşırıq-kartoçkalar təlim prosesini fəallaşdırmağın səmərəli yoludur
by: Yevgeniya Kerşkoviç; pp.24-25
Abstract HTML | Full PDF

Azərbaycan tarixi dərslərində kənd zəhmətkeşlərinin əmək əlaqələrinin öyrədilməsi təcrübəsindən
by: Nazim Rzaxanov; pp.26-28
Abstract HTML | Full PDF

Coğrafiya tədrisində azərbaycan SSR-in balıqçılıq təsərrüfatı məsələləri
by: Cahangir Umudov; pp.28-31
Abstract HTML | Full PDF

Redaksiya poçtundan
pp.32-33
Abstract HTML | Full PDF

Tarixdən ekskursiya-dərslərin təşkilinə dair
by: Ramiz Hüseynov; pp.34-39
Abstract HTML | Full PDF

Məktəbdə tarix-diyarşünaslıq işi
by: Məmməd İsmayılov; pp.39-42
Abstract HTML | Full PDF

Coğrafiyadan sinifdənxaric iş
by: Əli Abushşov; pp.42-43
Abstract HTML | Full PDF

Orta ümumtəhsil məktəbləri üçün tarix proqramı
pp.44-77
Abstract HTML | Full PDF

"Azərbaycanda qədim poleolit"
by: Yusif Səfərov; pp.78
Abstract HTML | Full PDF

Tarix yenilikləri
pp.79-80
Abstract HTML | Full PDF

Прокомментировать
reload, if the code cannot be seen