95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » History, Community, Geography Teaching (1985 №3)

History, Community, Geography Teaching (1985 №3)

04 oktyabr 2019, Cümə
27
Table of contents

Marksizm-Leninizm dünyagörüşünün formalaşması
N.Mikayilov; pp. 3-7
Abstract HTML | Full PDF

Hüquq tərbiyəsi prosesində əks-təbliğat
pp. 8-15
Abstract HTML | Full PDF

Tarixin təlimində ideya-sesiya tərbiyə işinin bəzi məsələləri
G.Shakixanov, A.Ahmadov; pp. 15-20
Abstract HTML | Full PDF

Qaçaq Nəbinin başçılıq etdiyi hərəkatın tədrisinə dair
Y.Aliyev; pp. 20-23
Abstract HTML | Full PDF

Tarix dərslərində məktəblilərin beynəlmiləlçilik tərbiyəsi
Y.Ismayilova, S.Rustamova; pp. 23-28
Abstract HTML | Full PDF

"Sovet ittifaqının böyük vətən müharibəsi" mövzusunun tədrisi təcrübəsindən 
A.Imanov; pp. 28-32
Abstract HTML | Full PDF

Toponimlərdən istifadə təcrübəsidən 
T.Heydarova; pp. 32-34
Abstract HTML | Full PDF

Şagirdlərin əməyə məhəbbət ruhunda tərbiyə edilməsi
Z.Aghayev; pp. 35-37
Abstract HTML | Full PDF

Yerli materiallardan istifadəyə dair
G.Aliyev; pp. 37-39
Abstract HTML | Full PDF

"Şimali Amerika Materiki" nin tədrisinin bəzi məsələləri 
H.Isayev; pp. 39-42
Abstract HTML | Full PDF

Faydalı qazıntılarla bağlı adların öyrədilməsi haqqında
P.Musayeva; pp. 42-44
Abstract HTML | Full PDF

Diyarşunaslıq materiallarından istifadə 
M.Mammadov; pp. 44-46
Abstract HTML | Full PDF

Şagirdlərin əmək tərbiyəsi və peşəyönümü 
E.Hajiyeva; pp. 47-49
Abstract HTML | Full PDF

"Düzenliklərin əmələ gəlməsi və dəyişməsi" mövzusunun tədrisi təcrübəsindən 
Sh.Seyidmammadov; pp. 49-51
Abstract HTML | Full PDF

Biliyin verilməsi və yoxlanilması təcrübəsindən 
M.Baharli; pp. 51-57
Abstract HTML | Full PDF

Sinifdənxaric işlərdə şagirdlərin vətənpərvərlik tərbiyəsi
S.Guliyeva; pp. 58-60
Abstract HTML | Full PDF

Burjua həyat tərzi və əxlaqının iflasına dair
S.Majidov; pp. 60-63
Abstract HTML | Full PDF

Coğrafiya müəllimlərinin hazırlanmasına verilən yeni tələblər 
A.Hajizade; pp. 64-66
Abstract HTML | Full PDF

Sovet ittifaqının böyük vətən muharibəsi və ikinci dünya muharibəsi tarixi
pp. 67-79
Abstract HTML | Full PDF

Tarix yenilikləri
pp. 79-80
Abstract HTML | Full PDF

Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə