Azerbaijan journal of Educational studies

ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
» » Teaching of History, Community and Geography / 1985 №3

Teaching of History, Community and Geography / 1985 №3

04 October 2019, Friday
146
Table of contents

Marksizm-Leninizm dünyagörüşünün formalaşması
by: N.Mikayılov; pp. 3-7
Abstract HTML | Full PDF

Hüquq tərbiyəsi prosesində əks-təbliğat
pp. 8-15
Abstract HTML | Full PDF

Tarixin təlimində ideya-sesiya tərbiyə işinin bəzi məsələləri
by: G.Şəkixanov, A.Əhmədov; pp. 15-20
Abstract HTML | Full PDF

Qaçaq Nəbinin başçılıq etdiyi hərəkatın tədrisinə dair
by: Y.Əliyev; pp. 20-23
Abstract HTML | Full PDF

Tarix dərslərində məktəblilərin beynəlmiləlçilik tərbiyəsi
by: Y.İsmayılova, S.Rüstəmova; pp. 23-28
Abstract HTML | Full PDF

"Sovet ittifaqının böyük vətən müharibəsi" mövzusunun tədrisi təcrübəsindən 
by: A.İmanov; pp. 28-32
Abstract HTML | Full PDF

Toponimlərdən istifadə təcrübəsidən 
by: T.Heydərova; pp. 32-34
Abstract HTML | Full PDF

Şagirdlərin əməyə məhəbbət ruhunda tərbiyə edilməsi
by: Z.Ağayev; pp. 35-37
Abstract HTML | Full PDF

Yerli materiallardan istifadəyə dair
by: G.Əliyev; pp. 37-39
Abstract HTML | Full PDF

"Şimali Amerika Materiki" nin tədrisinin bəzi məsələləri 
by: H.İsayev; pp. 39-42
Abstract HTML | Full PDF

Faydalı qazıntılarla bağlı adların öyrədilməsi haqqında
by: P.Musayeva; pp. 42-44
Abstract HTML | Full PDF

Diyarşunaslıq materiallarından istifadə 
by: M.Məmmədov; pp. 44-46
Abstract HTML | Full PDF

Şagirdlərin əmək tərbiyəsi və peşəyönümü 
by: E.Hacıyeva; pp. 47-49
Abstract HTML | Full PDF

"Düzenliklərin əmələ gəlməsi və dəyişməsi" mövzusunun tədrisi təcrübəsindən 
by: Ş.Seyidməmmədov; pp. 49-51
Abstract HTML | Full PDF

Biliyin verilməsi və yoxlanilması təcrübəsindən 
by: M.Baharlı; pp. 51-57
Abstract HTML | Full PDF

Sinifdənxaric işlərdə şagirdlərin vətənpərvərlik tərbiyəsi
by: S.Quliyeva; pp. 58-60
Abstract HTML | Full PDF

Burjua həyat tərzi və əxlaqının iflasına dair
by: S.Məcidov; pp. 60-63
Abstract HTML | Full PDF

Coğrafiya müəllimlərinin hazırlanmasına verilən yeni tələblər 
by: A.Hacızadə; pp. 64-66
Abstract HTML | Full PDF

Sovet ittifaqının böyük vətən muharibəsi və ikinci dünya muharibəsi tarixi
pp. 67-79
Abstract HTML | Full PDF

Tarix yenilikləri
pp. 79-80
Abstract HTML | Full PDF

Прокомментировать
reload, if the code cannot be seen