Azerbaijan journal of Educational studies

ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
» » Teaching of History, Community and Geography / 1985 №2

Teaching of History, Community and Geography / 1985 №2

04 October 2019, Friday
160
Table of contents

Sovet xalqının böyük qələbəsi
by: D.Qüdrətov; pp. 3-8
Abstract HTML | Full PDF

"RSDFP III qurultayı" mövzusunun tədrisinə dair
by: S.Allahverdiyev; pp. 9-14
Abstract HTML | Full PDF

Coğrafiyanın tədrisində uzunmüddətli meliorasiya proqramının öyrədilməsi 
by; H.Ağayev; pp. 14-20
Abstract HTML | Full PDF

Fiziki coğrafiyanın təlimində şagirdlərin ateist tərbiyəsi 
by: N.Allahverdiyev; pp. 21-26
Abstract HTML | Full PDF

Şagirdlərin sovet xalqının döyüş ənənələri əsasında tərbiyəsi 
by: M.Ağayev; pp. 26-31
Abstract HTML | Full PDF

Azərbaycan SSR coğrafiyasının tədrisində neft və qaz sənayesinə dair yeni materiallardan istifadə
by; C.Abbasov; pp. 31-34
Abstract HTML | Full PDF

Azərbaycan SSR Atlası üzrə çalışmalar
by: M.Zülfüqarov; pp. 34-38
Abstract HTML | Full PDF

Azərbaycan tarixinin tədrisində V.İ.Leninin nəzəri irsindən istifadə
by: S.Ağayev; pp. 38-42
Abstract HTML | Full PDF

Tarixin tədrisində şagirdlərin əmək tərbiyəsi
by: M.Musavi; pp. 42-44
Abstract HTML | Full PDF

Məktəb müzeylərində tarix dərslərinin təşkili təcrübəsindən
by: Z.İbrahimova; pp. 44-46
Abstract HTML | Full PDF

"İkinci dünya müharibəsi və sovet ittifaqının böyük vətən muharibəsi" mövzusunun tədrisi zamanı burjua saxtalaşdırılmalarının tənqidi
by: V.V.Barabanov; pp. 47-51
Abstract HTML | Full PDF

Visla-oder əməliyyatı 
by: R.Zeynalov, F.Javid; pp. 51-53
Abstract HTML | Full PDF

Bizim Barat müəllim
pp. 54-55
Abstract HTML | Full PDF

Döyüş və əmək cəbhəsinin əsgəri
by: M.İsmixanov; pp. 55-57
Abstract HTML | Full PDF

Şagirdlərin sevimlisi
by: A.Qarayev; pp. 58-60
Abstract HTML | Full PDF

Abbasqulu Ağa Bakıxanov böyük coğrafiyaçıdır 
by: E.Mehralıyev; pp. 61-65
Abstract HTML | Full PDF

Coğrafiyadan ekskursiyaların təşkili təcrübəsindən 
by: U.Hacıyev; pp. 65-66
Abstract HTML | Full PDF

Azərbaycan və Özbəkistan respublikaları arasında iqtisadi əlaqələr
by: S.Məmmədova; pp. 67-70
Abstract HTML | Full PDF

Sovet ittifaqı kommunist partiyası-sovet cəmiyyətinin rəhbər və istiqamətverici qüvvəsidir
pp. 70-80
Abstract HTML | Full PDF

Прокомментировать
reload, if the code cannot be seen