95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » History, Community, Geography Teaching (1985 №2)

History, Community, Geography Teaching (1985 №2)

04 oktyabr 2019, Cümə
24
Table of contents

Sovet xalqının böyük qələbəsi
D.Gudratov; pp. 3-8
Abstract HTML | Full PDF

"RSDFP III qurultayı" mövzusunun tədrisinə dair
S.Allahverdiyev; pp. 9-14
Abstract HTML | Full PDF

Coğrafiyanın tədrisində uzunmüddətli meliorasiya proqramının öyrədilməsi 
H.Aghayev; pp. 14-20
Abstract HTML | Full PDF

Fiziki coğrafiyanın təlimində şagirdlərin ateist tərbiyəsi 
N.Allahverdiyev; pp. 21-26
Abstract HTML | Full PDF

Şagirdlərin sovet xalqının döyüş ənənələri əsasında tərbiyəsi 
M.Aghayev; pp. 26-31
Abstract HTML | Full PDF

Azərbaycan SSR coğrafiyasının tədrisində neft və qaz sənayesinə dair yeni materiallardan istifadə
J.Abbasov; pp. 31-34
Abstract HTML | Full PDF

Azərbaycan SSR Atlası üzrə çalışmalar
M.Zulfugarov; pp. 34-38
Abstract HTML | Full PDF

Azərbaycan tarixinin tədrisində V.İ.Leninin nəzəri irsindən istifadə
S.Aghayev; pp. 38-42
Abstract HTML | Full PDF

Tarixin tədrisində şagirdlərin əmək tərbiyəsi
M.Musavi; pp. 42-44
Abstract HTML | Full PDF

Məktəb müzeylərində tarix dərslərinin təşkili təcrübəsindən
Z.Ibrahimova; pp. 44-46
Abstract HTML | Full PDF

"İkinci dünya müharibəsi və sovet ittifaqının böyük vətən muharibəsi" mövzusunun tədrisi zamanı burjua saxtalaşdırılmalarının tənqidi
V.V.Barabanov; pp. 47-51
Abstract HTML | Full PDF

Visla-oder əməliyyatı 
R.Zeynalov, F.Javid; pp. 51-53
Abstract HTML | Full PDF

Bizim barat müəllim
pp. 54-55
Abstract HTML | Full PDF

Döyüş və əmək cəbhəsinin əsgəri
M.Ismixanov; pp. 55-57
Abstract HTML | Full PDF

Şagirdlərin sevimlisi
A.Garayev; pp. 58-60
Abstract HTML | Full PDF

Abbasqulu Ağa Bakıxanov böyük coğrafiyaçıdır 
E.Mehraliyev; pp. 61-65
Abstract HTML | Full PDF

Coğrafiyadan ekskursiyaların təşkili təcrübəsindən 
U.Hajiyev; pp. 65-66
Abstract HTML | Full PDF

Azərbaycan və Özbəkistan respublikaları arasında iqtisadi əlaqələr
S.Mammadova; pp. 67-70
Abstract HTML | Full PDF

Sovet ittifaqı kommunist partiyası-sovet cəmiyyətinin rəhbər və istiqamətverici qüvvəsidir
pp. 70-80
Abstract HTML | Full PDF

Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə