Azerbaijan journal of Educational studies

ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
» » Teaching of History, Community and Geography / 1979 №1

Teaching of History, Community and Geography / 1979 №1

04 October 2019, Friday
148
Table of contents

Kommunizmə doğri yeni addım
pp.3-8
Abstract HTML | Full PDF

Tarix dərslərində hərbi-vətənpərvərlik tərbiyəsi
pp.9-15
Abstract HTML | Full PDF

İqtisadi coğrafiyanın tədrisi prosesindəfəndaxili əlaqənin yaradılması yolları
by: H.Bağırov; pp.15-20
Abstract HTML | Full PDF

Sovet dövləti və hüququnun əsasları kursunda "SSRİ vətəndaşlarının əsas hüquqları,azadlıqları və vəzifələri" mövzusunun öyrənilməsi
by: Məşədi İsmayılov; pp.20-23
Abstract HTML | Full PDF

İnkişaf etmiş sosializmin ictimai-sinfi strukturunda baş verən dəyişikliklər
by: Abbas Piriyev; pp.23-27
Abstract HTML | Full PDF

Tarixin tədrisində "sinfi mübarizə" anlayışının formalaşdırılması prosesi
by: Yasin Əliyev; pp.28-36
Abstract HTML | Full PDF

Fiziki coğrafiya kurslarında relyef və səth quruluşuna dair mövziların tədrisində elmi ateizm tərbiyəsi
by: Həsən Əliyev; pp.36-37
Abstract HTML | Full PDF

VIII sinifdə yeni tarix proqramının  təxmini bölüşdürülməsı
pp.38-48
Abstract HTML | Full PDF

XIX əsrin əvvəllərində  Azərbaycan İngiltərə və Fransanın müstəmləkəçilik planlarında
by: A.Məmmədov; pp.49-53
Abstract HTML | Full PDF

London Tauer sarayı
by: Alan Morton; pp.52-56
Abstract HTML | Full PDF

Tarix yenilikləri
pp.57-60
Abstract HTML | Full PDF

Coğrafiya yenilikləri
pp.61-62
Abstract HTML | Full PDF

Məcmuənin oxucu konfransları
pp.63-64
Abstract HTML | Full PDF

Прокомментировать
reload, if the code cannot be seen