Azerbaijan journal of Educational studies

ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
» » Teaching of History, Community and Geography / 1978 №2

Teaching of History, Community and Geography / 1978 №2

04 October 2019, Friday
141
Table of contents

Sovet dövləti və hüququnun əsasları kursunun tədrisində SSRİ konstituaiyasının öyrənilməsi
by: Məzahir Quliyev, Mübariz Əmirov; pp.3-9
Abstract HTML | Full PDF

Coğrafiyanın öyrənilməsi zamanı şagirdlərin SSRİ-nin yeni konstitusiyasının maddələrinin məzmunu ilə tanış edilməsi
pp.10-19
Abstract HTML | Full PDF

İctimaiyyatdan "Marksizm fəlsəfəsinin  meydana gəlməsi və onu inkişafı" mövzusunun tədrisinə dair
by: Mirzağa Ağayev; pp.19-26
Abstract HTML | Full PDF

"SSRİ-nin geoloji quruluşu, relyefi və faydalı qazıntıları"bölməsinin tədrisi təcrübəsindən
by: İbayət Məmmədov; pp.27-31
Abstract HTML | Full PDF

Şagirdlərdə coğrafiya elminə marağı necə yaradıram
by: Fikrət Məmmədov; pp.32-33
Abstract HTML | Full PDF

Məktəbin yerləşdiyi inzibati rayon ərazisinin ğyrədilməsi təcrübəsindən
by: Əlövsət Süleymanov; pp.34-36
Abstract HTML | Full PDF

Tarixi hadisələrin şərhində klassik ədəbiyyatdan istifadə etməyin Lenin təlimi
by: Abbas Səmədov; pp.37-43
Abstract HTML | Full PDF

IX sinifdə SSRİ tarixi və ən yeni tarix kurslarının təxmini planlaşdırılması
pp.44-52
Abstract HTML | Full PDF

SSRİ-nin iqtisadi-coğrafi icmalının tədrisində Azərbaycan SSR-in xalq təsərrüfatı sahələrinin coğrafiyasının öyrədilməsinin mövzular üzrə planlaşdırılması
by: Kamal Əkbərov; pp.53-61
Abstract HTML | Full PDF

Kuba sosializm qurur
by: O.T.Darusenkov; pp.62-70
Abstract HTML | Full PDF

"Böyük oktyabr və Şərq xalqlarının  milli azadlıq mübarizəsi"
pp.71
Abstract HTML | Full PDF

Tarix yenilikləri
pp.73-77
Abstract HTML | Full PDF

Coğrafiya yenilikləri
pp.78-80
Abstract HTML | Full PDF

Прокомментировать
reload, if the code cannot be seen