95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » History, Community, Geography Teaching (1978 №2)

History, Community, Geography Teaching (1978 №2)

04 oktyabr 2019, Cümə
28
Table of contents

Sovet dövləti və hüququnun əsasları kursunun tədrisində SSRİ konstituaiyasının öyrənilməsi
by: Mazahir Guliyev, Mubariz Amirov; pp.3-9
Abstract HTML | Full PDF

Coğrafiyanın öyrənilməsi zamanı şagirdlərin SSRİ-nin yeni konstitusiyasının maddələrinin məzmunu ilə tanış edilməsi
pp.10-19
Abstract HTML | Full PDF

İctimaiyyatdan "Marksizm fəlsəfəsinin  meydana gəlməsi və onu inkişafı" mövzusunun tədrisinə dair
by: Mirzagha Aghayev; pp.19-26
Abstract HTML | Full PDF

"SSRİ-nin geoloji quruluşu, relyefi və faydalı qazıntıları"bölməsinin tədrisi təcrübəsindən
by: Ibayat Mammadov; pp.27-31
Abstract HTML | Full PDF

Şagirdlərdə coğrafiya elminə marağı necə yaradıram
by: Fikrat Mammadov; pp.32-33
Abstract HTML | Full PDF

Məktəbin yerləşdiyi inzibati rayon ərazisinin ğyrədilməsi təcrübəsindən
by: Alovsat Suleymanov; pp.34-36
Abstract HTML | Full PDF

Tarixi hadisələrin şərhində klassik ədəbiyyatdan istifadə etməyin Lenin təlimi
by: Abbas Samadov; pp.37-43
Abstract HTML | Full PDF

IX sinifdə SSRİ tarixi və ən yeni tarix kurslarının təxmini planlaşdırılması
pp.44-52
Abstract HTML | Full PDF

SSRİ-nin iqtisadi-coğrafi icmalının tədrisində Azərbaycan SSR-in xalq təsərrüfatı sahələrinin coğrafiyasının öyrədilməsinin mövzular üzrə planlaşdırılması
by: Kamal Akbarov; pp.53-61
Abstract HTML | Full PDF

Kuba sosializm qurur
by: O.T.Darusenkov; pp.62-70
Abstract HTML | Full PDF

"Böyük oktyabr və Şərq xalqlarının  milli azadlıq mübarizəsi"
pp.71
Abstract HTML | Full PDF

Tarix yenilikləri
pp.73-77
Abstract HTML | Full PDF

Coğrafiya yenilikləri
pp.78-80
Abstract HTML | Full PDF

Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Creative Commons Licence
Azerbaijan Journal of Educational Studies is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.