Azerbaijan journal of Educational studies

ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
» » Teaching of History, Community and Geography / 1978 №1

Teaching of History, Community and Geography / 1978 №1

04 October 2019, Friday
150
Table of contents  

İdeya tərbiyə işinin səviyyəsini daha da yüksəldək
pp.3-6
Abstract HTML | Full PDF

Tarixin tədrisi metodları və təlimin keyfiyyətinin yüksəldilməsində onların rolu
by: Məzahir Quliyev; pp.7-16
Abstract HTML | Full PDF

Coğrafiya dərslərində təlimin texniki vasitələrindən istifadənin səmərəli yolları
by: Sabir Quliyev; pp.17-21
Abstract HTML | Full PDF

Coğrafiya dərnəyində işin təçkili təcrübəsindən
by: R.Əzizov; pp.21-23
Abstract HTML | Full PDF

Sovet dövləti və hüququnun əsasları kursunun tədrisi prosesində şagirdlərin müstəqil işlərinin təşkili yolları
by: Mübariz Əmirov; pp.24-27
Abstract HTML | Full PDF

Azərbaycan tarixinin tədrisində kurslararası əlaqənin bəzi məsələləri
by: Barat Əlişzadə; pp.28-31
Abstract HTML | Full PDF

Azərbaycan SSR-in fiziki coğrafiyasının tədrisi prosesində biliyin yoxlanılması təcrübəsindən
by: N.Cəfərova; pp.31-37
Abstract HTML | Full PDF

Tarixin tədrisində yerli materialların öyrədilməsi təcrübəsindən Novruz Novruzov
pp.38-41
Abstract HTML | Full PDF

IV sinifdə dünyagörüşü anlayışlarının  formalaşdırılması
by: E.F.Golovkina; pp.42-52
Abstract HTML | Full PDF

Müstəqil çalışmaq vasitəsilə şagirdlərin biliklərindəki bəzi qüsurların aradan qaldırılması yolları
by: T.Əzizov; pp.53-59
Abstract HTML | Full PDF

VIII sinifdə tarixin tədrisində V.İ.Leninin nəzəri irsinin öyrədilməsinə dair
by: M.Əmrahov; pp.60-62
Abstract HTML | Full PDF

Görkəmli alim, qayğıküş müəllim
by: İmadəddin Mehralıyev, Nəsib Babayev; pp.63-66
Abstract HTML | Full PDF

Azərbaycanın Xəzərsahili əyalətlərinin Rusiyanın  tərkibinə ilkin daxil olmasına dair
by: Tofiq Mustafayev; pp.67-72
Abstract HTML | Full PDF

Tarix yenilikləri
pp.73-80
Abstract HTML | Full PDF

Прокомментировать
reload, if the code cannot be seen