Azerbaijan journal of Educational studies

ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
» » Teaching of History, Community and Geography / 1977 №2

Teaching of History, Community and Geography / 1977 №2

04 October 2019, Friday
144
Table of contents

V.İ.Leninin həyatını, fəaliyyətini, əsərlərini, Sov.İKP sənədlərini daha dərindən öyrənək
pp. 3-8
Abstract HTML | Full PDF

Sosializm qurmaq haqqında Lenin planının öyrədilməsi təcrübəsindən
by: R.Şabanov; pp. 9-12
Abstract HTML | Full PDF

Azərbaycan tarixi dərslərində V.İ.Leninin əsərlərinin öyrədilməsi
by: A.Nuriyev; pp. 13-15
Abstract HTML | Full PDF

Sov.İKP-nın xarici siyasət fəaliyyətinin öyrədilməsi təcrübəsindən
by: B.Mehdiyev; pp. 16-18
Abstract HTML | Full PDF

Sovet dövləti və hüququnun əsasları kursunun tədrisində Sov.İKP XXV qurultayı materiallarının öyrədilməsi
by: M.Əmirov; pp. 19-23
Abstract HTML | Full PDF

Sov.İKP MK-nın oktyabr (1976-cı il) plenumunda L.İ.Brejnev yoldaşın nitqinin öyrədilməsi
by: İ.Ağayev; pp. 24-27
Abstract HTML | Full PDF

Azərbaycan coğrafiyasının tədrisində Azərbaycan KP XXIX qurultayı materiallarından istifadəyə dair
by: M.S.Quliyev; pp. 28-33
Abstract HTML | Full PDF

Kirovabad-Daşkəsən təbii-iqtisadi rayonunun təbii sərvətləri və onların əhəmiyyəti 
by: N.A.Həbiyev; pp. 34-37
Abstract HTML | Full PDF

Coğrafiya dərsliklərinin illustrativ materialarından necə istifadə edirəm
by: M.Xələfov; pp. 38-40
Abstract HTML | Full PDF

VII sinfdə SSRİ tarixi kursunun təxmini planlaşdırılması
pp. 41-57
Abstract HTML | Full PDF

"Xarici ölkələrin iqtisadi coğrafiyası" kursunun təxmini planlaşdırılması
pp. 58-66
Abstract HTML | Full PDF

Mənalı ömür
by: S.Verdiyev; pp. 67-70
Abstract HTML | Full PDF

Tarixdən yeni dərslik
by: N.Pashayev; pp. 71-73
Abstract HTML | Full PDF

Tarix yenilikləri
pp. 74-78
Abstract HTML | Full PDF

Coğrafiya yenilikləri
pp. 79-80
Abstract HTML | Full PDF

Прокомментировать
reload, if the code cannot be seen