95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » History, Community, Geography Teaching (1976 №2)

History, Community, Geography Teaching (1976 №2)

04 oktyabr 2019, Cümə
32
Table of contents

İctimaiyyat dərslərində şagirdlərin ictimai-siyasi tərbiyəsi
by: Mirzagha Aghayev; pp.3-10
Abstract HTML | Full PDF

Elmi-texniki inqilab anlayışımım formalaşdırılması
by: R.B.Vendrovskaya, V.A.Orlov; pp.11-21
Abstract HTML | Full PDF

Respublikanın məktəblərində coğrafiyanın tədrisi vəziyyəti və onun daha da yaxşılaşdırılması yolları
by: M.S.Guliyev; pp.22-27
Abstract HTML | Full PDF

İctimaiyyatın tədrisinin biologiya ilə əlaqələndirilməsinə dair
by: T.Abdulkarimov; pp.28-36
Abstract HTML | Full PDF

Coğrafiya dərslərinin mühüm bir xüsusiyyəti haqqında
by: Mammad Zulfugarov; pp.37-42
Abstract HTML | Full PDF

Coğrafiya tədrisində təbiəti mühafizə məsələlərinin işıqlandırılması təcrübəsindən
by: Sadaf Najafova; pp.43-44
Abstract HTML | Full PDF

Müəllim şərhində elmilik
by: X.Mammadov; pp.45-47
Abstract HTML | Full PDF

"Sovet sosialist hüququ" mövzusunun tədrisi təcrübəsindən
by: Nurbala Guliyev; pp.48-51
Abstract HTML | Full PDF

IX sinifdə yeni tarixin öyrədilməsi zamanı V.İ.Lenin nəsərlərindən istifadə
by: P.Pashayev; pp.52-54
Abstract HTML | Full PDF

Adət və ənənələrin mənşəyi, bəzi spesifik xüsusiyyətləri
pp.55-64
Abstract HTML | Full PDF

"Kitabi-Dədə Qorqud"la əlaqədar Şirvanda kənd və yer adları
by: Nuraddin Bandaliyev, Alakbar Aliyev; pp.65-67
Abstract HTML | Full PDF

Azərbaycan tarixinə aid bəzi söz və istilahların lüğəti
by: Sh.Mammadbayli; pp.68-71
Abstract HTML | Full PDF

"Materiklər coğrafiyası" dərsliyinin tərcümə və redaktəsi haqqında
pp.72-73
Abstract HTML | Full PDF

Tarix yenilikləri
pp.74-78
Abstract HTML | Full PDF

Coğrafiya yenilikləri
pp.79-80
Abstract HTML | Full PDF

Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Creative Commons Licence
Azerbaijan Journal of Educational Studies is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.