Azerbaijan journal of Educational studies

ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
» » Teaching of History, Community and Geography / 1976 №2

Teaching of History, Community and Geography / 1976 №2

04 October 2019, Friday
161
Table of contents

İctimaiyyat dərslərində şagirdlərin ictimai-siyasi tərbiyəsi
by: Mirzağa Ağayev; pp.3-10
Abstract HTML | Full PDF

Elmi-texniki inqilab anlayışımım formalaşdırılması
by: R.B.Vendrovskaya, V.A.Orlov; pp.11-21
Abstract HTML | Full PDF

Respublikanın məktəblərində coğrafiyanın tədrisi vəziyyəti və onun daha da yaxşılaşdırılması yolları
by: M.S.Quliyev; pp.22-27
Abstract HTML | Full PDF

İctimaiyyatın tədrisinin biologiya ilə əlaqələndirilməsinə dair
by: T.Abdulkərimov; pp.28-36
Abstract HTML | Full PDF

Coğrafiya dərslərinin mühüm bir xüsusiyyəti haqqında
by: Məmməd Zülfüqarov; pp.37-42
Abstract HTML | Full PDF

Coğrafiya tədrisində təbiəti mühafizə məsələlərinin işıqlandırılması təcrübəsindən
by: Sədəf Nəcəfova; pp.43-44
Abstract HTML | Full PDF

Müəllim şərhində elmilik
by: X.Məmmədov; pp.45-47
Abstract HTML | Full PDF

"Sovet sosialist hüququ" mövzusunun tədrisi təcrübəsindən
by: Nurbala Quliyev; pp.48-51
Abstract HTML | Full PDF

IX sinifdə yeni tarixin öyrədilməsi zamanı V.İ.Lenin nəsərlərindən istifadə
by: P.Paşayev; pp.52-54
Abstract HTML | Full PDF

Adət və ənənələrin mənşəyi, bəzi spesifik xüsusiyyətləri
pp.55-64
Abstract HTML | Full PDF

"Kitabi-Dədə Qorqud"la əlaqədar Şirvanda kənd və yer adları
by: Nurəddin Bəndəliyev, Ələkbər Əliyev; pp.65-67
Abstract HTML | Full PDF

Azərbaycan tarixinə aid bəzi söz və istilahların lüğəti
by: Ş.Məmmədbəyli; pp.68-71
Abstract HTML | Full PDF

"Materiklər coğrafiyası" dərsliyinin tərcümə və redaktəsi haqqında
pp.72-73
Abstract HTML | Full PDF

Tarix yenilikləri
pp.74-78
Abstract HTML | Full PDF

Coğrafiya yenilikləri
pp.79-80
Abstract HTML | Full PDF

Прокомментировать
reload, if the code cannot be seen