Azerbaijan journal of Educational studies

ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
» » Teaching of History, Community and Geography / 1976 №1

Teaching of History, Community and Geography / 1976 №1

04 October 2019, Friday
162
Table of contents

Tarix dərslərində problemli situasiya yaradılması təcrübəsindən
by: Məmməd Mirzəyev; pp.3-8
Abstract HTML | Full PDF

Tarix dərslərində şagirdlərin ideya-siyasi tərbiyəsi
by: Ş.Məmmədov; pp.9-12
Abstract HTML | Full PDF

Coğrafiya tədrisinə dair məruzələr
by: A.Həbibov; pp.13-15
Abstract HTML | Full PDF

Coğrafiya dərslərində şagirdlərin müstəqil işlərinin təşkili təcrübəsindən
by: Səyyad Tağıyev; pp.16-17
Abstract HTML | Full PDF

Tarix və ictimaiyyatın tədrisi səviyyəsinin yüksəldilməsi məsələsinə dair
by: A.A.Əsgərov; pp.18-21
Abstract HTML | Full PDF

Tarix kabineti
by: R.İ.Lişuk; pp.22-24
Abstract HTML | Full PDF

Ölkəşünaslıq muzeyi materiallarından tarix dərslərində istifadə edilməsi təcrübəsindən
by: Rəhim Tağıyev; pp.25-29
Abstract HTML | Full PDF

Sosializm quruculuğu dövründə xalq kütlələrinin rolunun tarix dərslərində işıqlandırılması
by: A.Rəsulov; pp.30-37
Abstract HTML | Full PDF

Coğrafiyadan əyləncəli suallar və cavablar
pp.38-40
Abstract HTML | Full PDF

Tarix gecələrinin təşkilinə dair
by: Qafil Aslanov; pp.41-45
Abstract HTML | Full PDF

Metodiki irsimizdən
by: Tahir İsgəndərov; pp.46-49
Abstract HTML | Full PDF

İctimaiyyatdan proqram materiallarının təxmini planlaşdırılması
pp.50-60
Abstract HTML | Full PDF

Coğrafiya meydançası 
by: Aydın Qarayev; pp.61-63
Abstract HTML | Full PDF

Azərbaycan SSR coğrafiya cəmiyyətinin  III qurultayı və məktəb coğrafiyasının qarşısında qoyulan vəzifələr
by: N.N.Allahverdiyev; pp.64-68
Abstract HTML | Full PDF

Faydalı dərs vəsaiti
pp.69-71
Abstract HTML | Full PDF

Tarix yenilikləri
pp.72-75
Abstract HTML | Full PDF

Coğrafiya yenilikləri
pp.76-79
Abstract HTML | Full PDF

Прокомментировать
reload, if the code cannot be seen