95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » History, Community, Geography Teaching (1976 №1)

History, Community, Geography Teaching (1976 №1)

04 oktyabr 2019, Cümə
34
Table of contents

Tarix dərslərində problemli situasiya yaradılması təcrübəsindən
by: Mammad Mirzayev; pp.3-8
Abstract HTML | Full PDF

Tarix dərslərində şagirdlərin ideya-siyasi tərbiyəsi
by: Sh.Mammadov; pp.9-12
Abstract HTML | Full PDF

Coğrafiya tədrisinə dair məruzələr
by: A.Habibov; pp.13-15
Abstract HTML | Full PDF

Coğrafiya dərslərində şagirdlərin müstəqil işlərinin təşkili təcrübəsindən
by: Sayyad Taghiyev; pp.16-17
Abstract HTML | Full PDF

Tarix və ictimaiyyatın tədrisi səviyyəsinin yüksəldilməsi məsələsinə dair
by: A.A.Asgarov; pp.18-21
Abstract HTML | Full PDF

Tarix kabineti
by: R.İ.Lishuk; pp.22-24
Abstract HTML | Full PDF

Ölkəşünaslıq muzeyi materiallarından tarix dərslərində istifadə edilməsi təcrübəsindən
by: Rahim Taghiyev; pp.25-29
Abstract HTML | Full PDF

Sosializm quruculuğu dövründə xalq kütlələrinin rolunun tarix dərslərində işıqlandırılması
by: A.Rasulov; pp.30-37
Abstract HTML | Full PDF

Coğrafiyadan əyləncəli suallar və cavablar
pp.38-40
Abstract HTML | Full PDF

Tarix gecələrinin təşkilinə dair
by: Gafil Aslanov; pp.41-45
Abstract HTML | Full PDF

Metodiki irsimizdən
by: Tahir Isgandarov; pp.46-49
Abstract HTML | Full PDF

İctimaiyyatdan proqram materiallarının təxmini planlaşdırılması
pp.50-60
Abstract HTML | Full PDF

Coğrafiya meydançası 
by: Aydin Garayev; pp.61-63
Abstract HTML | Full PDF

Azərbaycan SSR coğrafiya cəmiyyətinin  III qurultayı və məktəb coğrafiyasının qarşısında qoyulan vəzifələr
by: N.N.Allahverdiyev; pp.64-68
Abstract HTML | Full PDF

Faydalı dərs vəsaiti
pp.69-71
Abstract HTML | Full PDF

Tarix yenilikləri
pp.72-75
Abstract HTML | Full PDF

Coğrafiya yenilikləri
pp.76-79
Abstract HTML | Full PDF

Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Creative Commons Licence
Azerbaijan Journal of Educational Studies is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.