Azerbaijan journal of Educational studies

ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
» » Teaching of History, Community and Geography / 1975 №2

Teaching of History, Community and Geography / 1975 №2

04 October 2019, Friday
162
Table of contents
Tarix və ictimaiyyatın tədrisinin müasir problemlərinə həsr edimiş elmi-praktik konfrans
pp.3-10
Abstract HTML | Full PDF

SSRİ tarixi kursunda Azərbaycan tarixini öyrətməyin bəzi məsələləri
by: İ.V.Striqunov; pp.10-15
Abstract HTML | Full PDF

Tarix və ictimaiyyat dərslərində problemli təlim məsələləri
by: Məzahir Quliyev; pp.15-19
Abstract HTML | Full PDF

SSRİ tarixi kursunda Azərbaycan tarixinin öyrənilməsi ilə əlaqədar beynəlmiləlçilik və vətənpərvərlik tərbiyəsi məsələləri
by: N.R.Mirzoyan; pp.19-23
Abstract HTML | Full PDF

Tarix və ictimaiyyat dərslərində şagirdlərin təfəkkürünün inkişaf etdirilməsi təcrübəsindən
by: B.Əlishzadə; pp.23-27
Abstract HTML | Full PDF

Tarix dərslərində şagirdlərin sovet xalqının döyüş və əmək ənənələri əsasında tərbiyə edilməsi
by: G.A.Baxşiyan; pp.28-32
Abstract HTML | Full PDF

Tarix və ictimaiyyat dərslərində şagirdlərin ideya-siyasi tərbiyəsi
by: İ.Quliyev; pp.32-36
Abstract HTML | Full PDF

Beşinci sinif şagirdlərinə dərslik mətnləri üzərində işləmək priyomlarının  öyrədilməsi
by: Z.A.Şenyov; pp.36-45
Abstract HTML | Full PDF

Coğrafiya tədrisində təlimin texniki vasitələrindən istifadə  haqqında
by: S.Quliyev; pp.45-49
Abstract HTML | Full PDF

"Sovet dövlət və hüququnun əsasları" kursu
pp.50-62
Abstract HTML | Full PDF

Fiziki coğrafiya dərslərində şagirdlərdə təbiətə məhəbbət tərbiyəsi
by: S.A.Babayev; pp.63-66
Abstract HTML | Full PDF

Azərbaycan tarixinə aid bəzi çətin söz və terminlərin lüğəti
pp.67-69
Abstract HTML | Full PDF

Orta Asiya və Sibirə səyahət
by: İ.Osmanov; pp.70-73
Abstract HTML | Full PDF

Tarix yenilikləri
pp.74-77
Abstract HTML | Full PDF

Coğrafiya yenilikləri
pp.78-80
Abstract HTML | Full PDF
Прокомментировать
reload, if the code cannot be seen